Loading Posts...

آخرین خبر از شرایط رفع فیلتر فیس‌بوک و توئیتر

آخرین خبر از شرایط رفع فیلتر فیس‌بوک و توئیتر

رفع فیلتر فیسبوک و توئیتر، موکول به تغییر نظر کارگروه تعیین مصادیق شد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات گفته است فیلترینگ شبکه‌‌هایی مانند فیسبوک و توئیتر قبل از دولت یازدهم ]با ریاستجمهوری حسن روحانی[ صورت گرفته است و اکنون در این زمینه برخی نمایندگان دولت به طور شفاهی صحبتهایی را مطرح کردهاند.»

محمود واعظی درباره این که چندی پیش یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای اینگونه اعلام کرده بود که این احتمال وجود دارد که با ارسال نامه درخواستی از سوی وزارت ارتباطات، شبکه اجتماعی فیس بوک رفع فیلتر شود، گفت: این صحبتها از سوی یکی از اعضای این کمیته مطرح شده و به معنای نظر کلی کارگروه مربوطه نیست.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات زمانی وارد عمل میشود که بیش از ۵۰ درصد اطمینان داشته باشد که نتیجه مثبتی حاصل میشود. در خصوص این موضوع نیز اگرچه برخی نمایندگان دولت به طور شفاهی صحبتهایی را مطرح کردهاند اما هنوز به طور رسمی مطلبی ارسال نشده است.

واعظی با تاکید بر اینکه در این زمینه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای تصمیم گیرنده است و فعالیت مجدد این شبکهها بستگی به تجدید نظر این کارگروه دارد، یادآور شد: این مساله تنها به وزارت ارتباطات مربوط نمیشود چراکه ما تنها یک عضو در این کمیته داریم.

Leave a Comment