Loading Posts...

بازیگر سریال‌های ترکی لطیفه و فاطماگل به ایران می‌آید

بازیگر سریال‌های ترکی لطیفه و فاطماگل به ایران می‌آید

ماهنامه زندگی ایدهآل که از پرتیراژ ترین نشریات خانوادگی و سبک زندگی در ایران است، خبر از همکاری با یک مجله ترکی به نام GQ برای دعوت از بازیگر مشهور ترکیه و حضور او در آینده نزدیک به ایران داد.

زندگی ایدهآل با چاپ تصویر «انگین آکیورک»، سوپراستار ترکیه که در ایران به خاطر بازی در فیلم فاطماگل در نقش «کریم ایلگاز» مشهور شده است به نقل از این سوپراستار ترکیه تیتر زده: «به زودی شما را در ایران میبینم».

زندگی ایدهآل در یادداشتی کوتاه نوشته: «ارتباط ما با ستارههای بینالمللی همیشه  جاده یک طرفه بوده، ابراز علاقهها و موج مثبتها از طرف ایشان برایمان فرستاده میشده و شاید آنها اصلا نمیدانستند که در سرزمینهای دور یا نزدیکشان چنین طرفداران واتمسفر مثبتی برایشان وجود دارد. سال گذشته بود که ایدهآل تصمیم گرفت گزارشی را با همکاری مجله «جی کیو»، ترکیه همراه با عکسهای اختصاصی از ستارههای ترک منتشر کند و این کار انجام شد. این پایان ماجرا نبود و این همکاری به خاطر به وجود آمدن ستارهّای تازه ادامه پیدا کرد. انگین آکیورک، سوپراستار تازهای است که ایدهآل سراغش رفته و قصد دارد او را به ایران بیاورد تا کار ویژهای برای هوادارانش کرده باشد. برای اینکه حرفمان را باور کنید مصاحبههایشان همراه با عکسهایی ویژه در این شماره فراهم شد. حالا طرفداران او میتوانند مطمئن باشند که حرفهایشان به او رسیده، هرچند اتفاق بهتری در راه است

«اما مجلهای که «زندگی ایدهآل» برای همکاری بینالمللی از آن بهره جسته چه جور مجلهای است؟»کلیک کنید.

اگر انگین آکیورک را نمیشناسید یا میخواهید با او بیشتر آشنا شوید اینجا را کلیک کنید.

Leave a Comment