Loading Posts...

خودروی جایگزین پراید: رنو کوئید

خودروی جایگزین پراید: رنو کوئید

همزمان با موفقیت نسبی کمپین نخریدن خودروی ایرانی، شرکت فرانسوی رنو برای جایگزینی خودروی کوئید به جای پراید در ایران نقشهها کشیده است.

این شرکت قصد دارد برای جایگزینی کوئید با پراید، ۸۰ درصد آن را در ایران تولید کند. اکنون در هند، ۹۵ درصد این خودرو به صورت محلی ساخته میشود.

مدیرخاورمیانه رنو و مدیرعامل رنو در ایران گفته است تولید این خودرو ظرف مدت کمی به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید و پس از چند سال به ۳۰۰ هزار کوئید در سال میرسیم. قیمت این خودرو با ت.جه به امکانات آن بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.

پیمان کارگر، مدیر عامل رنو در ایران به اقتصادنیوز در این زمینه گفته است: «در سال آینده ما حداقل ۱۵۰ هزار خودرو رنو را در ایران تولید می‌کنیم.»

KWID_FRONT_DASHBOARD_SHOT_V-4.jpg.ximg.l_12_m.smart (1) KWID_SIDE_CUT_SHOT_V-5.jpg.ximg.l_12_m.smart kwid--Exterior-interior-storage-copy-op2.jpg.ximg.l_12_m.smart kwid-dickey-shot-v6jpg.jpg.ximg.l_12_m.smart

Leave a Comment