Loading Posts...

دارو تحریم است؟ از نظر بهاره رهنما: بله!

بهاره رهنما
بهاره رهنما

بهاره رهنما، میگوید علیرغم خبرهای رسمی منتشر شده دارو تحریم است.

او در یک پست خود از وزیر بهداشت خواسته تا به صفحه دایرکت «رایان» رفته و به او پیام بدهند تا هر کمکی از دستشان بر میآید انجام دهند.

رایان، طبق نوشته بهاره رهنما، تنها کودکی است که نوعی بیماری را دارد و نیازمند کمک است. بیماریاش نوعی بیماری ریوی است و محتاج دلار دولتی.

 
View this post on Instagram
 

. دارو ها عملا تحریم هستند! وزیر محترم بهداشت استدعا دارم رسیدگی کنید! مردم خوب ایران ،ایرانیان موفق و پر مهر خارج از ایران هر کمکی از دستتان برمیاید لطفا به دایرکت صفحه رایان پیام بزنید?? خانواده رایان نیاز به ارز دولتی دارند،او تنها کودکی در ایران است که این نوع بیماری را از نوع یک دارد و بسیار نیازمند کمک ،یا علی هرکمکی میتوانید مسئولین مردم ایرانی های خارج از کشور ،پزشکان یا علی! پی نوشت:عکس اخر از داژیار احمدی زاد اهل مهاباد کردستان است نیازمند دعای خیرتان و دچار مشکل عفونت ریوی! . روزهای تعطیل سرزدن به بیمارستان های دولتی مربوط به کودکان شاید کمترین اثرش همدلی با این پدرو مادرها باشد! #تحریم _دارو_جنایت_است. #تحریم#کودک#بیماری#اس_ام_ای#ایران#وزیر_بهداشت#کمپین_حمایت_از_رایان @rayanrahmaninsb

A post shared by Bahareh Rahnama (@baharehrahnamaoriginal) on

Leave a Comment