پست‌های بیشتر ...

در نمازی که رهبر بر پسکر شهید قاسم سلیمانی خواند چه اتفاقی افتاد؟

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟