Loading Posts...

راز بدن خوش فرم گوکچه بهادر چیست؟؟!!!

گوکچه بهادر هم بوکس و یوگا را انجام می دهد6 گوکچه بهادر بازیگر سریال محبوب برگ ریزان در نقش “لیلا” و بازیگر سریال قتل های جزئی نقش “اویا” را بازی می کند ، سالهاست که از فرم بدنی ایده آل برخوردار است. این بازیگر 37 به تغذیه خود نیز بسیار اهمیت می دهد. او هفته 3 روز یوگا را با مربی ورزشی گلیز یلماز انجام می دهد و هر دو روز به تمرینات بوکس را با بوراک اوعور مشغول است. 《هم استرس و فشار را دور میکنم و هم سالم می مانم》 5 گوکچه بهادر :《هم استرس و فشار را از خودم دور می کنم و هم سالم می مانم 》  من سعی نمی کنم سکسی باشم بازیگر زن گوکچه بهادار در پاسخ به سوال آیا خودتان را سکسی می دانید؟ :《 من نمی دانم سکسی هستم یا نه اما من هرگز سعی نمی کنم که سکسی باشم》 تنها چیزی که یک زن را زیبا می کند این است که او خود را خیلی دوست بدارد. بعضی اوقات خیلی مغرورو مردانه و گاه احساسی می شوم.

Leave a Comment