پست‌های بیشتر ...

در غیاب لیست‌های انتخاباتی، شوراها از تب و تاب افتاد

انتخابات شورای شهر به طور شدیدی، تحتالشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

با آغاز مناظرات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هر چه به روز انتخاب نزدیکتر میشویم، انتخابات شورای شهر به حاشیه رفته و موضوع انتخاب شخص دوم کشور، که اولین شخص اجرایی نیز هست، پارلمان شهری را به حاشیه برده است.

موضوع دیگری که به این مساله دامن زده، عدم خوشقولی احزاب و گروهها برای اعلام لیستهای انتخاباتی است. از روز ۱۵ اردیبهشت قرار بود که برخی لیستها از جمله فهرست اصلاح طلبان اعلام شود اما هنوز در ۱۹ اردیبهشت خبری از آنها نیست.

کاندیداهای شورا هم که بخشی از آنها به عنوان چهرههای تازه شهری، قصد دارند روی صندلیهای آن بنشینند، این روزها به نظر میرسد بیش از پیش منتظر اعلام فهرستها هستند تا در صورتی که در آنها حضور نداشتند، فکری دیگر، انصراف یا فعالیت مستقل کنند. و این موضوع، به رکود تبلیغاتی لااقل در شهر تهران دامن زده است.

رد صلاحیت یک عضو که برخی از رایندهندههای انتخابات را میتوانست برای شرکت در رقابت راضی کند، و احتمال رد صلاحیت چهره‌‌های دیگری مانند عبدالله مومنی هم مزید بر علت شده است.

کمپینهای شکستخورده توییتری و رقابتها، انتقادهای زیادی که از آنها میشود و به نوعی پیش از بازی، ستادهایشان را خسته کرده است، تازه ترین دلیلیست که به این رکود دامن میزند.

در حالی تنها ۱۰ روز به انتخابات شورای شهر تهران مانده است که رسانهها، از جمله خود ما در تهرانمدیا در انتظار اعلام فهرستهای انتخاباتی شورای شهر تهران به سر میبریم تا اطلاعرسانی را در این باره آغاز کنیم.

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟