Loading Posts...

سرویس جهانی BBC گزارشی تهیه کرده از روش‌های جایگزین دست دادن در جهان بعد از شیوع کرونا؛ فقط آخرش که با هنرنمایی هموطنان ما تموم میشه

روشهای جالب دست دادن به خاطر کرونا
کرونا شیوه دست دادن را تغییر داد

Leave a Comment