Loading Posts...

سریال دستم را رها نکن قسمت 58

قدیر که از تصمیمش منصرف شده، ملیس را به خانه می رساند. ملیس که از هیچ چیز خبر ندارد، از او بابت روزی که ساخت تشکر می کند و به خانه می رود.
مراسم خاکسپاری خاله حسنیه برگزار می شود. دختر او حال خوشی ندارد و تصمیم گرفته از این به بعد در خانه مادرش همراه پسرش علی زندگی کند.
در خانه فریده خانم، مجلس ختم برای حسنیه برگزار شده است. همگی آنجا جمع شده اند. آزرا سعی دارد با مرت بازی کند و دل او را به دست بیاورد اما همچنان بی فایده است. در مراسم، هولیا وقتی آزرا را می بیند از او می خواهد که در فرصت مناسب با او صحبت کند‌.
در مدرسه، جیدا که با یاغمور چپ افتاده است، با او بحث می کند و از دست او شاکی است. او به خاطر دفاع های آردا از یاغمور، میزش را عوض کرده و دیگر پیش آردا نمی‌نشیند.
در رستوران، سراب تحت تاثیر حرفهای سومرو، پیش فریده خانم آمده و از او بابت هزینه تحصیلی مرت درخواست کمک می کند. فریده خانم از این قضیه استقبال می کند و هزینه مدرسه مرت را متقبل می شود. سراب همچنین، در مورد خودکشی جانسو به خاطر جنک می گوید و اینکه حس می کند در زندگی جنک دختری وجود دارد. او عمدا می خواهد فریده را از رابطه جنک و آزرا مطلع کند . فریده خانم تصمیم می‌گیرد با جنک صحبت کند.
آزرا و جنک در ماشین هستند که جانسو به جنک زنگ زده و می خواهد که پیشش برود. آزرا ناراحت شده و در ماشین دوباره جر و بحث می شود. آزرا باز هم می خواهد به جنک بگوید که سومرو از او چه خواسته بود اما جنک نمی خواهد حرفهای او را بشنود و از نظرش آزرا درکش نمی کند. آزرا با قهر وسط راه از ماشین پیاده می شود .
عظمی در حال تدارک شرکت جدید خودش است و به تاریک وعده و وعید میدهد.
فریده خانم به سمت رستوران می رود تا کارهای جلسه هیئت مدیره شب را انجام دهد‌.

FaFa

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

Leave a Comment