پست‌های بیشتر ...

سریال ستایش 3 قسمت 7

حاج یوسف با فروش زمینی که در شمال داشت بدهی های فردوس را پرداخت می کند و چک های او را از طلبکاران می گیرد. محمد در زندان خبر آزادی فردوس را می دهد. او هم خیلی خوشحال می شود و همانجا می گوید که همه چیز را برای حاج یوسف جبران خواهد کرد. فردوس همچنان به خاطر اینکه صابر برایش کاری نکرده ناراحت و دل شکسته است.

پری سیما در پارکی با حمید قرار می گذارد و از او می خواهد که دیگر کار صابر را تمام کند. حمید هم آدرس مکان دورافتاده و خلوتی در اطراف شهر را می دهد تا صابر را به آنجا بکشانند.

روز تولد صابر، پری سیما ساعتی برای او می خرد و جمله عاشقانه ای را پشت آن حک می کند. او با مهربانی با صابر تماس می گیرد و خبر خرید ساعت را به او می دهد و به عنوان کادوی دوم می گوید که دیگر می تواند بدهی های فردوس را پرداخت کند، زیرا راضی به ناراحتی شوهرش نیست.

وقتی هوا تاریک می شود، پری سیما به صابر زنگ می زند و با صدایی غمگین می گوید: بدبخت شدم . رفتم و سوله جدید رو دیدم. اما برگشتنی سوئیچ افتاد توی جوب. گیر افتادم ولی خودم یه راهی پیدا می کنم. صابر به او می گوید که برای کمک کردن خودش را به آنجا می رساند. پری سیما هم آدرسی که حمید داده بود را به او می دهد.

انیس که به چیزهایی مشکوک شده وقتی متوجه می شود که صابر قصد دارد از خانه خارج شود شروع به ناله کردن می کند و سعی دارد چیزی به او بفهماند. اما صابر بدون توجه از کنارش می گذرد و بیرون می رود. مدت کمی بعد از رفتنش پری سیما به خانه برمی گردد و با خونسردی جلوی تلویزیون می نشیند.

صابر به آدرسی که گرفته بود می رود.  حمید در آنجا وانمود می کند که با موتورش تصادف کرده و پایش آسیب دیده است. او کمک می خواهد و وقتی صابر برای کمک کردن از ماشین پیاده می شود، حمید او را چند بار با چاقو می زند و سپس به پری سیما زنگ می زند و می گوید:« الان دیگه جفتمون تو لجنیم.»

روزی که قرار است فردوس آزاد شود، حاج یوسف در حالی که بغض کرده خبر کشته شدن صابر را به محمد می دهد و از او می خواهد در آن روزهای سخت برای پدربزرگش تکیه گاه باشد. آنها با هم جلوی زندان می روند و فردوس بعد از بیرون آمدن از آنجا به سمتشان می آید و بابت آزادی از حاج یوسف تشکر می کند. محمد و حاجی همه چیز را عادی نشان می دهند و تصمیم دارند فعلا چیزی از مرگ صابر نگویند.

IC1

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟