پست‌های بیشتر ...

سریال سیب ممنوعه قسمت 42


امیر، دوست زنیب، از شهرستان آمده و میخواهد او را ببیند اما زینب حوصله او را ندارد. امیر به شرکت می رود ولی متوجه می شود که زینب دیگر آنجا کار نمیکند. او با علیهان صمیمی برخورد میکند. علیهان ابتدا به او رو نمی‌دهد، اما بعد تصمیم می‌گیرد به ظاهر با او صمیمی شود تا با هم پیش زینب بروند.
ییلدیز لباسهای زیادی میخرد تا بتواند چند بار کارت بکشد و پول نقد بگیرد‌. او پول را برای شنگول میبرد و او را تهدید میکند که باید از آنجا برود.
خانواده هالیت، به خانه جدید اسباب‌کشی میکنند. اریم و لیلا با وجود مخلفات های اولیه، وقتی خانه را می‌بینند خیلی خوششان می آید.
علیهان و امیر به خانه زینب می روند. زینب از دیدن علیهان شوکه می شود. آنها اصرار میکنند که زینب حاضر شود تا بیرون بروند. آنها به بار می روند و زینب در آنجا شروع به مشروب خوری کرده و مست میکند‌. علیهان او را به خانه می رساند و کنارش روی مبل خوابشان می برد.
شب، هالیت از اینکه پول زیادی چند مرتبه از کارتش برداشته شده متعجب است. ییلدیز نگران است که او متوجه بشود و سریع میگوید که خرید کرده است.
ایندر و سینان قرار میگذارند که صبح به فرودگاه رفته و فرار کنند. سینان به فرودگاه می رود و منتظر ایندر است. بعد از رفتن سینان از خانه، ایندر سریع به خانه او می رود و به زهرا میگوید که سینان با دوست دخترش فرار کرده. او زهرا را برای اثبات حرفش به فرودگاه میفرستد. زهرا سینان را با چمدان میبیند. سینان از دیدن زهرا شوکه شده و میخواهد به او توضیح بدهد اما زهرا آنجا را ترک میکند.
ایندر دورتر ایستاده و با پوزخند نگاه میکند. او از اینکه سینان را نیز از صحنه محو کرده خوشحال است.
ییلدیز و هالیت به پیاده‌روی رفته اند. آنها تصمیم می‌گیرند قهوه گرفته و به خانه زینب بروند. وقتی وارد خانه می شوند، از دیدن زینب و علیهان که کنار هم خوابشان برده شوکه می شوند.

FaFa

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟