Loading Posts...

سریال سیب ممنوعه قسمت 47

 

زینب ماجرای روز قبل را برای ییلدیز تعریف میکند. ییلدیز از دست علیهان حرصش میگیرد. او وقتی میفهمد که جم از زینب خوشش می آید، به زینب اصرار میکند که پیشنهاد او را قبول کند زیرا از نظرش جم پسر خوبی است.
هالیت برای اندر یک ماشین به همراه راننده می فرستد، اما اندر کمال را به بهانه آشنا و مطمئن بودن معرفی کرده و راننده هالیت را نمی‌خواهد. او ابتدا قصد دارد کمال را با اریم آشنا کند تا آنها را صمیمی کند و بعد با نقشه دیگری، کمال را راننده اریم بکند تا او به خانه هالیت راه پیدا کند.
ییلدیز وقتی میفهمد که هالیت ماشین در اختیار اندر گذاشته است، عصبانی شده و دوباره با او بحث میکند اما باز هم بی نتیجه است.
صبح، ییلدیز به شرکت علیهان می رود. او در غیاب زینب، به اتاق جم می رود و از او میخواهد که بیشتر هوای زینب را داشته باشد و غیر مستقیم قصد دارد آنها را به یکدیگر نزدیک کرده و مجوز این قضیه را به جم می دهد. جم نیز به بهانه دوست و همکار بودن، برای شام از زینب میخواهد که بیرون بروند.
شب، علیهان به همراه لیلا به خانه هالیت می آیند. جم به همراه زینب بیرون می روند. ییلدیز برای اینکه علیهان را حرص بدهد، در خانه میگوید که زینب همراه دوست پسرش بیرون رفته است. علیهان عصبی شده و به جم به بهانه کار زنگ می زند و متوجه می شود که او با زینب بیرون است.
قسط‌های ییلدیز برای شنگول تمام می شود، اما فروشگاه مورد نظر از او باج میخواهد و میگوید تا شش ماه دیگر نیز باید این شیوه را ادامه دهد و در ازای کارت، پول نقد بگیرد. ییلدیز مجبور است قبول کند.
روز بعد در شرکت، علیهان سعی میکند دوباره با زینب صحبت کند اما زینب به او بهایی نمی‌دهد.
اندر ترتیب یک تصادف ساختگی را برای ماشین راننده اریم میدهد. راننده اریم با شخصی که به او زده دعوا میکند . اندر این مسأله را بهانه کرده و او را بی اخلاق و غیر مطمئن میداند و قصد دارد با هالیت صحبت کند تا آن راننده را اخراج کند.
FaFA

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

Leave a Comment