پست‌های بیشتر ...

سریال عشق تجملاتی قسمت 64

در خانه لوله آب می‌ترکد و کرم و عایشه سریع به داخل می روند. عایشه شب زودتر به تختخواب رفته و خودش را به خواب میزند تا با کرم رو در رو نشود. او بخاطر تهدید یلدا خانم مجبور است به حرفش گوش بدهد.
صبح، عایشه به بهانه کاری با یلدا خانم، همراه کرم به شرکت نمی رود. یلدا خانم عایشه را با خودش پیش جیدا می برد تا با یکدیگر صحبت کنند. عایشه از اینکه جیدا در این مسأله نیز دخیل است حرصش میگیرد.
یلدا و جیدا از عایشه می‌خواهند که با شروع رفتارهای زننده و کارهای اشتباه، باعث از بین رفتن علاقه کرم به خودش شود. عایشه ابتدا قبول نمیکند و حاضر است به راحتی طلاق بگیرد اما یلدا او را تهدید میکند و از او میخواهد خودش را از چشم کرم بیندازد چون در آن صدرا فقط بر طلاق مشکل حل نمی شود. عایشه مجبور به اطاعت است . یلدا از این به بعد جیدا را مسئول انجام امور عایشه در این نقشه میکند.
عایشه از اینکه باید از کرم دست بکشد، و یلدا و جیدا به او دستور بدهند که چه کار باید بکند، عصبی می شود. او تصمیم می‌گیرد به خانه خودشان برود و همه چیز را به خانواده اش بگوید، اما وقتی متوجه حساسیت زیاد آنها می شود از این کار منصرف می شود.
همخانه فیضا رفته است و او دنبال همخانه می گردد. ارکوت وقتی متوجه می شود برای فیضا همخانه مرد یا زن فرقی نیمکند، غیرتی می شود و تصمیم می‌گیرد خودش همخانه فیضا بشود تا شخص دیگری نرود.
از طرفی دیگر، نظمیه و رضا نیز درگیر پیدا کردن خانه برای جدا شدن هستند. ملاحت خانم که این موضوع را فهمیده، با نظمیه سر سنگین رفتار میکند.
در شرکت ،عایشه برخوردهای غیر طبیعی با کرم دارد و مضطرب است. او به دستور جیدا، مجبور می شود از کرم کارت اعتباری برای خرید بگیرد و به همراه هولیا بیرون برود و در مقابل خبرنگاران مانند او رفتار کند. کرم از دیدن این رفتارهای عایشه متعجب می شود.
FaFa

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟