پست‌های بیشتر ...

سریال عشق تجملاتی قسمت 65

عایشه از اینکه مجبور است تظاهر کند که شبیه هولیا شده تا کرم از او زده بشود، ناراحت و معذب است. آنها وقتی به خانه می آیند عایشه خریدهای زیادی کرده تا نشان دهد در حال ولخرجی و دنبال پول اوست. او وقتی به اتاق می رود، کرم همه جا را با شمع و گل تزیین کرده و در انتظار او خوابش برده. عایشه خیلی دوست دارد که با کرم عاشقانه برخورد کند، اما مجبور است با او برخورد زننده ای داشته باشد تا توی ذوق کرم بخورد.
کرم ذهنش درگیر می شود و وقتی با ولکان درد و دل میکند، میگوید «عایشه خیلی عوض شده و انگار او را نمی‌شناسم. اگر بخواهد به این رفتار ادامه دهد نمیدانم باید چه کار کنم»
ملاحت خانم که از رضا و نظمیه به خاطر تصمیم جدا خانه گرفتنشان ناراحت است، به شرکت می آید تا در این مورد از عایشه کمک بخواهد. عایشه در شرکت نیست و یلدا خانم این فرصت را غنیمت شمرده و خودش با ملاحت خانم صحبت میکند و به او پیشنهاد می‌دهد که یکی از خانه هایشان را به آنها اجاره بدهد تا زمانی که بتوانند خانه بگیرند. او میخواهد از طریق این کارها عایشه را نمک گیر کند تا مجبور شود به حرفهایشان به خاطر خانواده اش گوش دهد.
ملاحت خانم در خانه در مورد تصمیمش به ارکوت می گوید. ارکوت که خودش تصمیم داشته خبر بدهد که میخواهد با فیضا همخانه شود، بخاطر تنهایی و ناراحتی مادرش از این کار منصرف می شود.
یلدا خانم و جیدا مرتب از عایشه می‌خواهند که نشان دهد در حال پول خرج کردن و اهمیت ندادن به کرم است. عایشه مجبور می شود تظاهر کند که از کرم ماشین جدید و خوب می خواهد و وقتی کرم ماشین را میخرد، با اینکه از آن خوشش می آید، میگوید که ماشین خوب نیست و یکی دیگر میخواهد. با این حال کرم به تمامی حرفهای او گوش می‌دهد و از عایشه ناراحت نمی شود.
عایشه طبق خواسته آنها ، همه را شب به خانه مادرش دعوت میکند و با آوردن خدمتکار و کارهای تجملاتی، سعی در ناراحت کردن کرم دارد.
FaFa

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟