پست‌های بیشتر ...

سریال عشق تجملاتی قسمت 66

عایشه با آوردن کسی برای درست کردن کباب و مراسم تشریفاتی و ریختن گرد طلا روی غذا، موجبات تعجب و ناراحتی عمه کتی خانواده خودش می شود. هنگامی که آشپز در حال درست کردن کباب است، دستش آتش میگیرد و آمبولانس می آید. اما عایشه در آن شرایط به فکر سلفی گرفتن است.
محسن که از رفتارهای عایشه متعجب است، شب با یلدا صحبت میکند. یلدا خانم سعی میکند گوش محسن را به طلاق گرفتن عایشه و کرم عادت دهد اما محسن سریع گارد گرفته و این مسائلی را دلیل طلاق نمی‌داند.
کرم سعی میکند با عایشه صحبت کند و علت رفتارهای او را بفهمد اما عایشه با مسخره بازی و اهمیت ندادن به حرفهایش، از بحث سر سری می‌گذرد.
عایشه با یلدا خانم صحبت میکند و به او میگوید «شما با این کارها در حال ناراحت کردن کرم هستید، اما کرم هیچوقت دوست ندارد ناراحتی شما را ببیند». یلدا خانم به این فکر می افتد که از طریق ناراحت شدن خودش، عایشه و کرم را با یکدیگر درگیر کند.
او عایشه را مجبور میکند که صبح سر میز صبحانه با او بحث و به او توهین کند. عایشه به بهانه ای با یلدا خانم بحث میکند . محسن و کرم از وضعیت عصبی شده و سر عایشه داد می زنند. کرم که روی مادرش حساس است، از این برخورد عایشه کلافه شده و از خانه می رود. او پیش ولکان رفته و میگوید که دیگر تحمل این رفتارهای عایشه را ندارد، و تصمیم میگیرند که دوباره مثل سابق به خوشگذرانی بروند. آن ها به دیسکو رفته و حسابی می رقصند و با دخترهای دیگر خوش می‌گذرانند.
شب کرم لب دریا رفته و میخواهد حلقه ازدواجش را داخل آب پرت کند، اما دوره گردی او را از این کار منصرف میکند و به او میگوید که احساسش را پیش عشقش اعتراف کند و کرم با وجود اینکه قبلا این کار را کرده، تصمیم می‌گیرد برای یک بار دیگر پیش عایشه رفته و به او ابراز علاقه کند.
عایشه در حیاط خانه ایستاده و گریه میکند. یلدا خانم پیش او می آید و از او میخواهد که حالا که کرم دیگر از او زده شده، تا آخر هفته خانه را ترک کند.
کمی بعد، کرم پیش عایشه می آید و دوباره با او از عشقش صحبت میکند. عایشه به اخبار به او میگوید که دوستش ندارد. اما هنگامی که میخواهد از کرم جدا شود، دیگر طاقت نیاورده، به سمت کرم می دود و او را در آغوش گرفته و با گریه میگوید «من عاشقت هستم»
FaFa

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟