پست‌های بیشتر ...

سریال عشق تجملاتی قسمت 73


کرم بعد از قطع کردن تماس ذهنش درگیر شده و ناراحت می شود. او با حس عذاب وجدان به اتاق برمیگردد. صبح روز بعد، ملاحت خانم به اتاق آنها آمده و در مورد راه حل برای مشکل کرم و عایشه میگوید:« این قضیه فقط یه راه حل داره دخترم. تو باید تو دل یلدا خانم برای خودت جا باز کنی.» کرم نیز حرفهای او را تأیید می‌کند. عایشه میگوید که این کارها بی فایده است، زیرا یلدا خانم کلا عروس دوست ندارد و عایشه را نیز به هیچ وجه دوست ندارد. ملاحت خانم از عایشه میخواهد که تلاشش را بکند. او میگوید:« اول از همه نباید یلدا خانم صداش کنی. باید بهش بگی مامان.» از دهان عایشه میپرد :«به یلدای عفریته؟». کمال از این حرف جا میخورد. عایشه که متوجه حرفش می‌شود، سعی میکند آن را درست کند. او قبول میکند که برای به دست آوردن دل یلدا خانم تلاش کند. ملاحت خانم پیش یلدا خانم رفته و میگوید که باید برود. یلدا خانم میگوید:« چی شد شما رو هم گول زدن؟» ملاحت خانم بیماری بوسه را بهانه میکند و وعده میدهد که به زودی دوباره برمیگردد و حواسش به آنها هست. کرم و عایشه نیز به اتاق پذیرایی می آیند. عایشه به عمد یلدا خانم را مامان صدا می زند. یلدا خانم به شدت جا میخورد و از این حرف عایشه عصبی می شود و از او میخواهد که دیگر تکرار نکند، اما عایشه باز هم این حرف را بارها تکرار میکند.
در مسیر شرکت، عایشه به کرم ابراز علاقه کرده و به او میگوید که تحت هیچ شرایطی از او دست نمی‌کشد و چیزی آنها را از هم جدا نمیکند. کرم دوباره یاد حرفهای مکالمه دیشب در مورد پدر عایشه می افتد و سکوت میکند.
عایشه تصمیم می‌گیرد با نظمیه که او هم عروس است و رابطه خوبی با ملاحت خانم دارد، برای به دست آوردن دل یلدا خانم راهنمایی بگیرد. او با نظمیه تماس گرفته و قرار میگذارند.
در شرکت، جیدا از اینکه کرم و عایشه بدون ملاحت خانم آمده اند عصبی می شود. او با یلدا خانم تماس گرفته و در این مورد گله میکند. یلدا خانم میگوید که به زودی ملاحت خانم دوباره خواهد آمد.
عایشه ماجرای گفتگو با کرم و اینکه مادر اورا عفریته خطاب کرد، برای غنچه تعریف میکند. غنچه به او میگوید که حتما این حرف در دل کرم می ماند و بهتر است با ابراز عشق کردن آن را جبران کند. در خانه، یلدا خانم قرار است مهمانی دوره برای تمام اعضای مدیریت شرکتهای مختلف بدهد. او درگیر برنامه های تدارک است. هولیا برای این جشن تمایل نشان میدهد اما یلدا میگوید به جز مدیر عاملان و عوامل شرکت ها کسی نمیتواند در مهمانی شرکت کند. هولیا از دست یلدا حرصش میگیرد.
در شرکت، جیدا به کرم بابت یک قرارداد کاری مهم خبر میدهد. او اصرار دارد که در این جلسه محسن نیز حضور داشته باشد، اما کرم میخواهد خودش به تنهایی این قرارداد را ببندد و حاضر به بودن و کمک کردن محسن نیست.
ارکوت که از ماجرای همخانه شدن آتیلا و فیضا عصبی است ، متوجه می شود همخانه قبلی آتیلا از خوشحالی رفتن او کیک گرفته و همکاران را مهمان کرده است. ارکوت از اینکه سوژه ای در آتیلا پیدا میکند خوشحال است.
در خانه ملاحت، همسایه ها جمع شده و در مورد آمدن حقی بابا، که یک روح برای اذیت افراد دروغگو است صحبت میکنند. ملاحت و نظمیه از این قضیه می ترسند.
در شرکت، کرم درگیر پروژه قرارداد جدید است. عایشه به اتاق او می رود و وقتی میبیند کرم زیاد به او محل نمیدهد، فکر میکند از او ناراحت است و به خودش میگیرد. او با ناراحتی بیرون می آید. کرم دنبال او رفته و با یکدیگر صحبت میکنند. جیدا از پشت دیوار حرفهای آنها را شنیده و میفهمد که ملاحت خانم نیز با آنها همدست شده است. او فوری با یلدا خانم تماس گرفته و ماجرا را میگوید. یلدا خانم از روی حرص، برای عایشه نقشه میکشد.
عایشه به کرم میگوید که برای شب سوپرایز برای او در نظر دارد. کرم با تصور چیزی که در ذهن از بابت سوپرایز دارد، خوشحال می شود.
FaFa

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟