پست‌های بیشتر ...

سریال عشق تجملاتی قسمت 76

عشق تجملاتی
عشق تجملاتی


عایشه از اتاق بیرون می آید و در مورد مکالمه تلفنی کرم از او سوال میکند.

کرم او را دست به سر میکند و میگوید که در مورد او نبوده است. عایشه به فکر فرو می رود و دیگر چیزی نمی‌گوید.
صبح سر میز صبحانه، همه در مورد مهمانی دیشب و رقص جنجالی عایشه و کرم صحبت میکنند.

یلدا خانم از شنیدن این حرفها عصبی می شود و مدام می‌خواهد بحث را عوض کند. او میخواهد تلویزیون ببیند اما آنجا نیز در حال پخش مراسم دیشب هستند. محسن به کرم و صمد با شوخی متلکی در مورد شیطنت‌های قبل ازدواج می اندازد. کرم که بخاطر ماجرای پدر عایشه از محسن حرص دارد، جواب او را پس داده و به اتاقش می رود.

همه از این رفتار کرم متعجب می شوند. عایشه به اتاق می رود تا دلیل این رفتار کرم را بپرسد. کمی بعد، یلدا خانم که مست کرده به اتاق می آید و به عایشه میگوید :«شما دو تا برنده شدید. تو تونستی پسرم رو ازم بگیری. منم دیگه قبول کردم». او به آنها میگوید که نگران جیدا نباشند و خودش با او حرف می زند. کرم و عایشه از این مسأله خوشحال می شوند.

آنها به سمت شرکت حرکت میکنند و در مسیر به این فکر میکنند که فقط محسن و برادر عایشه رضا مانده اند. عایشه میگوید که کاش میشد به آنها نیز مستقیم ماجرا را بگویند و قضیه را تمام کنند. کرم از این حرف استقبال میکند.

جیدا به تنهایی در خانه نشسته و از شب گذشته لباس هایش را نیز عوض نکرده است.

او حسابی گریه کرده و با دیدن اخبار مرتبط با مهمانی، مدام با خودش حرف می زند و عایشه را لایق کرم نمیداند.
در خانه ملاحت خانم، همگی سر میز صبحانه نشسته اند. آتیلا مشغول صبحانه درست کردن است و به همه سرویس میدهد.

نظمیه و ملاحت خانم از اینکه فیضا هیچ کمکی نمیکند و مدام هدفون در گوش دارد حرص می‌خورند. ارکوت که از دست آتیلا عصبی است، از او میخواهد که خانه آنها را ترک کند. بقیه اهل خانه با این مسأله مخالفت میکنند‌. فیضا میگوید که میخواهد به خانه دوستش برود . ارکوت هول می شود و نمیخواهد هر طور شده فیضا از آنجا برود.

در شرکت، یکی از دوستان قدیمی کرم و ولکان، مته، به آنجا می آید. غنچه از دیدن آنها خیلی کنجکاو شده و به عایشه اصرار میکند تا به اتاق بروند و بفهمند قضیه چیست. مته کارت دعوت عروسی اش را برای آنها آورده است. عایشه با بی‌خیالی از غنچه می خواهد سر کارشان برگردند. غنچه به عایشه میفهماند که آنها حتما در مورد مهمانی مجردی با یکدیگر صحبت میکند . در اتاق کرم نیز، همزمان مته در حال صحبت از قول قدیمی بین خودشان برای مهمانی مجردی است. کرم و ولکان پیشنهاد او را قبول نمی‌کنند.

یلدا خانم به خانه ملاحت می رود و در مورد بچه ها با او صحبت میکند. ملاحت خانم از اینکه او به راحتی رابطه آنها را قبول کرده متعجب می شود . او نگران است که یلدا خانم صرفا تحت تاثر مشروب باشد.
مته دوباره پیش کرم و ولکان می رود و پیگیر مهمانی مجردی می شود. آنها دوباره قبول نمی‌کنند. مته به کرم میگوید که حتما از عایشه می ترسد. مته میخواهد پیش عایشه برود تا موضوع را به او بگوید اما کرم سریع جلوی او را میگیرد و مجبور می شود به پیشنهاد او فکر کند‌.

نظمیه، رضا را تعقیب میکند تا کلاس رقص او را ببیند. او نگران است که رضا با دخترها نرقصد. اما میبیند که رضا در حال رقصیدن با دختری است. او با عصبانیت شروع به داد و بیداد و آبروریزی میکند.

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟