پست‌های بیشتر ...

سریال عشق تجملاتی قسمت 91


دادگاه تمام شده و همه بیرون می روند. عایشه هنوز در شوک به سر می برد و ناراحت است. وکیل کرم از کرم میخواهد طبق قولشان برای نهار بیرون بروند. عایشه از اینکه کرم به این سرعت خوشگذرانی هایش را شروع می‌کند عصبی شده ، و از اینکه اصلا از طلاق ناراحت نیست با او بحث میکند . صبری دم در دادگاه از خوشحالی در حال رقصیدن است‌. رضا از دست او عصبانی شده و به او حمله می‌کند. محسن برای مانع شدن جلو آمده، اما رضا با او نیز دعوا میکند و او را قاتل پدرش میداند. همگی با هم شروع به دعوا کرده و شلوغی ایجاد می شود. خبرنگاران همه چیز را ضبط میکنند و این بی آبرویی برای خانواده محسن در اینترنت پخش می شود. محسن از دست رضا به شدت عصبانی است و او را نمک نشناس میداند. آنها سپس به خانه برمی‌گردند.
یک هفته از طلاق می‌گذرد. عایشه سعی دارد وانمود کند که هیچ اتفاقی در زندگی اش نیفتاده و به ورزش و دانشگاه رفتن مشغول می شود. او و کرم در پارک مشغول ورزش یکدیگر را می‌بینند و با کنایه و تحقیر با هم برخورد میکنند.
در محله، پسری جلوی عایشه را گرفته و به او میگوید که از آلمان آمده است. او میگوید که پسر عمویش در آلمان عاشق عایشه است و میخواهد به آنجا بیاید تا از عایشه خواستگاری کند، اما عایشه اهمیتی به او نداده و به راه خود ادامه میدهد. آن پسر، به پست ارکوت میخورد و ارکوت او را به رستوران می برد تا از او غذا گرفته، و سپس میزان دارایی های پسر عمویش را بسنجد تا ببیند مناسب ازدواج با عایشه است یا نه.
در شرکت، طی جلسه ای در مورد برگشتن عایشه به کار و قرارداد او برای پروژه‌های تبلیغاتی شرکت، صحبت میشود. از نظر صمد و آقا محسن، کار و روابط جدا هستند و عایشه باید طبق قرارداد سر کار خود برگردد. اما کرم قبول ندارد.
آقا محسن با عایشه قرار گذاشته و با او بیرون می رود. او از عایشه خواهش میکند که دوباره به شرکت بیاید، و همچنین میگوید که او به آشتی کرم و عایشه امیدوار است. عایشه عذرخواهی کرده و میگوید که دیگر برای کار به شرکت نمی آید.
از طرف مدرسه بوسه، والدین او را میخواهند. نظمیه و رضا به مدرسه می روند. مشاور مدرسه نقاشی های بوسه را به آنها نشان داده و میگوید که بوسه تحت فشار عصبی است و علایم افسردگی دارد و به بچه ها نیز پرخاشگری میکند. او از آنها میخواهد که حواسشان به بوسه باشد و در مقابل او با یکدیگر خوب رفتار کنند.
روز بعد، کرم توسط سرپیل خانم، مدیر برنامه های عایشه،از او میخواهد به شرکت بیاید زیرا با او کار دارد. عایشه به همراه غنچه به شرکت می رود. او متوجه می شود که کرم با دختری در اتاق خودش جلسه دارد. عایشه مدت زیادی را منتظر میماند و از اینکه کرم او را معطل کرده عصبی است. کمی بعد جیدا نیز به اتاق کرم می رود. بعد از تمام شدن جلسه کرم، عایشه با عصبانیت وارد اتاق او می شود. کرم به او اجازه ورود نداده و میگوید هنوز با جیدا جلسه دارد و هر زمان صلاح بداند او را صدا می زند. عایشه از اتاق بیرون نمی رود و قصد دارد با کرم تنهایی صحبت کند، اما کرم اجازه رفتن جیدا را نیز نمیدهد. او به عایشه میگوید که دیگر نمیخواهد هرگز او را ببیند و سپس برگه فسخ قرارداد خودشان و چکی برای تعیین مبلغ خسارت روی میز میگذارد. عایشه که حسابی عصبی شده است، جلو آمده و چک را پاره میکند و از روی حرص میگوید که هیچ کجا نمی رود و تا پایان قرارداد با شرکت کار میکند.

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟