سریال عطر عشق قسمت 111

بعد از جریان دزدیده شدن طرح پروژه ی رد موند،جان خسته از دورویی و حقه بازی به صنم میگوید :«دیگر تحمل اینهمه دروغ رو ندارم از یکی شنیدم که میگفت بزرگترین پرتگاهی که باعث سقوط میشود اعتماد کردن بیش از اندازه ست.»صنم میگوید :«آدمها وقتی دروغ میگن که نمیخوان کسی رو دوست دارن از دست بدهند تو باید بر گردی و با مک کینان صحبت کنی.» ولی جان تصمیم میگیرد برای چند روزی شرکت را تعطیل کند.
در این مدت هیما بیکار نمی نشیند و با پلین صحبت میکندو میگوید:«اگر زن قدرتمند و زیبایی مثل تو کنار جان باشد او خیلی بهتر عمل خواهد کرد،تو جان را بهتر از هر کس میشناسی،میخواهم کنارش باشی و کمکش کنی صنم مناسب جان نیست.»سپس امره و جان را صدا میزند به آنها میگوید :« میخوام موضوع مهمی رو به شما بگم،من به خاطر خیانت از پدرتان جدا شدم او با منشی اش به من خیانت کرد باو اعتماد داشتم ولی همه چیز رو نابود کرد من هم امره رو بر داشتم و به خارج از کشور رفتم و ازدواج کردم . و رو به جان میگوید :پدرت لج کرد و مانع دیدن من و تو شد،تو هم از من متنفر ترشدی ولی عشق من بزگتر از نفرت تو بود.» جان با بیتفاوتی به او میگوید:«ولی به نظر من همه ی این کار ها رو برای دل خودت کردی ،تو خود خواهی.»
هیما به او گوشزد میکند که به صنم ضعف دارد با احساسش تصمیم میکیرد نه با عقلش.جان حرف او را قبو ل نمیکند واز خانه میرود.
در محله ، صنم با دیدن جی جی و آیهان کنار هم متوجه میشود که جی جی خانه ی ملاحت را اجاره کرده وبا هم همسایه شده اند.اهالی با محبت محله برای خوشامد گویی به طرف جی جی میایند ودور او جمع میشوند و جی جی هیجانزده و مضطرب میشود.
لیلا به صنم میگوید :«آیلین به من گفت دو باره با امره دوست شده و با او رابطه داره ولی الان میفهمم که من رو هم مثل درم گول زده.» صنم با نگرانی از او میپرسد: «نکنه به خاطر همین با عثمان نامزد کردی؟»لیلا انکار میکند و به اتاقش میرود تا کمی تنها باشد.
مینا خانم ، مدیر برنامه ی شرکت فابیو به او میگوید:«از شرکت ایده ی فوق العاده تماس گر فتند و گفتن که ما طرح و ایده ی ردموند رو از آنها دزدیده ایم. تو داری این شرکت رو به طرف نابودی میکشی،اونا براحتی میتونن از ما شکایت کنن،داری ما رو هم نابود میکنی.» فابیو با بی قیدی جواب میدهد:«همه چیز مال خودم هست و خودم تصمیم میگیرم چیکار کنم.» مینا به او هشدار میدهد اگر این طوری ادامه پیدا کند دیگر همکاری نخواهد کرد.
صنم به جی جی میگوید:«ما برای مک کینان ، پروژه ی جدیدی آماده می کنیم و به کسی نمی گوییم بعد جان رو هم غافلگیر و هم خوش حالش میکنیم.»سپس به درم زنگ میزند و او را هم در جریان میگذارد و میخواهد با هم همکاری کنند. درم که به خاطر اشتباهش و طرد شدن از شرکت ناراحت هست و دنبال فر صتی برای جبران میگردد از فکر صنم خوشش میاید و از آن استقبال میکند. با هم قرار میگذارند به خاطر تعطیل بودن شرکت در خانه ی صنم جمع شوند و با تمام توان روی پروژه ی جدید کار کنند.
GUN AY

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربیننده‌های امروز