پست‌های بیشتر ...

سریال عطر عشق قسمت 68

امره در خانه ی آیلین زانوی غم بغل گرفته و آیلین به او می گوید:”برای پس گرفتن شرکت باید با پدر و مادرت صحبت کنی. به پدرت زنگ بزن و بگو شرکت در حال ورشکست شدن است و از او بخوا که مدیریت شرکت را به تو بسپارد.”  امره در جواب می گوید:”پدر انتخاب خودش را کرده است. من نمی توانم کاری بکنم. ” آیلین دوباره می گوید:” پس به مادرت زنگ بزن و از او که چهل درصد شرکت مال اوست کمک بخوا.” امره می گوید:” در آن صورت درگیریم با جان بیشتر خواهد شد و من این را نمی خواهم.” آیلین به مادر امره زنگ می زند و می گوید که جان، امره را از شرکت بیرون کرده و شروع به تعریف ماجرا می کند. و از مادر امره می خواهد اسمی از او به میان نیاید.

نهاد و محبوبه به مغازه بقالی می روند و صنم به آنها می گوید که دوباره باید به شرکت برگردد چون بدهی دارد. بعد از رفتم صنم، نهاد می گوید:”من اجازه نمی دهم دخترم به خاطر بدهی من زجر بکشد. هرطور شده آن پول را جور می کنم.”

صنم دوباره به شرکت برمی گردد و همه ی کارمندان صف کشیده نگاهش می کنند. انگار که صنم تبدیل به قهرمان جی جی شده. جی جی به همه گوشزد می کند که شایعه درست نکنند.

درم به همه خبر می دهد چون پروژه ای که قرار است رویش کار کنیم خیلی مهم است امروز از طرف شرکت اسپورت کمپکس مشتری می آید تا درمورد طرح ها و شیوه ی کار ما گفت و گو کند. صنم با استکان چای به اتاق جان می رود و او را در حال کار کردن روی پروژه ی جدید می بیند. آنها که هنوز از همدیگر دلخوری دارند به هم متلک می اندازند و با طعنه باهم صحبت می کنند. و صنم ترجیح می دهد از اتاق جان خارج شود.

جلسه شروع می شود و مشتری ها هم از راه می رسند. مسئول روابط عمومی شرکت اسپورت کمپکس دختری به نام غمزه است که قبلا دوست جان بوده است. جان و غمزه روبوسی می کنند و صنم دوباره حس حسادتش گل می کند. غیر از صنم، درم هم به غمزه حساسیت نشان می دهد. بعد از اتمام جلسه جان، غمزه را به دفترش می برد تا باهم گپی بزنند. که صنم به بهانه ی قهوه بردن به صحبت های آنها گوش می دهد. آن ها از گردش های دست جمعی و بحث های بی پایانشان حرف می زنند و خاطراتشان را زنده می کنند. جان بالاخره از صنم می خواهد آنها را تنها بگذارد و جی جی به صنم می گوید که از شدت حسادت مثل دیوانه ها رفتار می کند.

جان و غمزه شماره ی هم را می گیرند تا در تماس باشند. و لیلا از صنم به خاطر دزدیدن مدارک عذرخواهی می کند و درم از جی جی می خواهد ایده ها و یادداشت ها را جمع کند تا درمورد آنها تصمیم بگیرد.

GUN AY

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟