سریال عطر عشق قسمت 71

 

جان از خواب بیدار می شود و صنم را در حال آماده کردن صبحانه می بیند. آن ها صبحشان را با خوشی در کنار هم می گذرانند .

در شرکت، جان از درم به خاطر نیامدن به کنسرت و منتظر گذاشتن او مغذرت خواهی می کند و قضیه آسانسور را تعریف می کند. درم خیالش کمی راحت می شود.

محبوبه با غذایی که برای جان آماده کرده است وارد شرکت می شود. جان با خوشرویی از او استقبال می کند و از غذای خوشمزه اش تعریف می کند. و چند ایده هم برای بهتر شدن محله به محبوبه پیشنهاد می دهد و از محبوبه می خواهد مشاور او باشد. محبوبه که قضیه ی آسانسور را از دربان شنیده ماجرا را می پرسد و جان با حواس پرتی می گوید: «با صنم در آسانسور گیر کرده بودیم . صبح هم صنم برایم صبحانه درست کرد. » محبوبه با غضب به صنم نگاه می کند و از او توضیح می خواهد که صنم با دستپاچگی چیزهایی برای مادرش سر هم می کند. محبوبه که قانع نشده است و می رود و صنم به جان می گوید که نباید از دیشب حرفی به مادرم می زدی که جان می گوید که ما فقط دوست های معمولی هستیم و اشکالی ندارد شب را پیش هم بگذرانیم.

در اتاق طراحی همه ایده هایشان را ارائه می دهند. ولی جان از ایده ی کسی خوشش نمی آید و می گوید که همشان تکراری هستند. صنم می گوید: «همه ی ورزش های سنگین را آقایان انجام می دهند. این دفعه از زن ها استفاده کنیم. » همه از ایده ی صنم خوششان می آید و جان پیشنهاد می دهد که فردا همگی به کمپ برویم و حرکات ورزشی انجام دهیم و همه خوشحال می شوند.

بعد از جلسه، آقای فابیو به شرکت می آید و از صنم می خواهد تا درمورد عطرش با هم حرف بزنند ولی صنم می گوید که برای آخر هفته وقت ندارد. و فابیو می گوید: «اگر اجازه دهی شب ها کار کنیم. » در همین لحظه جان برای شب با غمزه قرار می گذارد و صنم این را می شنود بنابراین پیشنهاد فابیو را قبول می کند.

بعد از رفتن  فابیو، جان کلی پرونده به صنم می دهد تا روی طرح هایشان کار کند. هدف او این است که صنم وقتی برای قرار گذاشتن با فابیو نداشته باشد.

محبوبه به مغازه می رود و مظفر را پریشان و به هم ریخته می بیند. مظفر آواره ی خانه های مردم شده است چون مادرش او را به خانه راه نمی دهد. محبوبه دست مظفر را می گیرد و او را به دفتر شورا می برد تا باهم درمورد ایده ی دایر کردن کتابخانه در محله که ایده ی جان بوده فکری بکنند.

Gun Ay

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربیننده‌های امروز