پست‌های بیشتر ...

سریال عطر عشق قسمت 72

لیلا به امره زنگ می زند و می گوید: «دعوت نامه ای که منتظرش بودید رسیده است. » امره می گوید: «میام دنبالت اول شام می خوریم و بعد دعوت نامه را از تو می گیرم. » کمی بعد عثمان به لیلا زنگ می زند تا شام را باهم باشند ولی لیلا می گوید که با امره قرار دارد. عثمان ناراحت می شود.

صنم با دلخوری به جان می گوید: «با غمزه امشب قرار دادری؟ » جان جواب می دهد: «تو هم با فابیو کار خواهی کرد. من و غمزه قرار است فیلم تماشا کنیم. » صنم می گوید: «من و فابیو هم بع د از کار به سینما می رویم. » جان با عصبانیت می غرد: «نمیشه! » بعد به آرامی ادامه می دهد: «به عنوان یک دوست گفتم. »

صنم به فابیو زنگ می زند و قرارشان را کنسل می کند. فابیو به منشی اش می گوید: «جان نمی گذارد ما با هم کار کنیم چون هنوز هم صنم را دوست دارد. » و ادامه می دهد: «جان آدم هرزه ای است و از سادگی صنم سواستفاده می کند. فردا به کمپ می روم و این را به صنم ثابت می کنم. »

از آن طرف جان هم با غمزه تماس می گیرد و می گوید که فردا کمی کار دارم و نمی توانم ببینمت. غمزه هم می گوید فردا او را در کمپ ملاقات خواهد کرد.

صنم به جان زنگ می زند و به دروغ می گوید که پیش فابیو است و جان هم می گوید با غمزه دارند فیلم تماشا می کنند که ناگهان محبوبه صنم را صدا می زند و جان صدایش را از پشت گوشی می شنود و می فهمد که صنم دروغ گفته است پس خودش هم اقرار می کند که قرارش با غمزه را کنسل کرده است. و خیال هردو راحت می شود.

مادر امره به او زنگ می زند و می گوید که سهامش در شرکت را به نام امره می کند تا امره دوباره به شرکت برگردد. امره خوحال می شود و تصمیم می گیرد که او هم در کمپ شرکت کند.

همگی در کمپ جمع شده اند و جان می گوید: «امروز ما از محصولات اسپرنت کمپکس استفاده می کنیم. بهترین ایده جایزه ی خوبی نصیبش می شود. » و به صنم می گوید که حواسش را بیشتر جمع کند. غمزه از راه می رسد و جان به استقبال او می رود و صنم به جان می گوید: «غمزه از کی ماجرای کمپ را فهمیده؟ » در همین حال فابیو هم از راه می رسد و جان از بودنش ناراحت می شود.

فابیو با غمزه آشنا می شود و آنها مشغول صحبت می شوند و صنم و آیهان هم فال گوش می ایستند. از صحبت های آنها مشخص می شود که غمزه همیشه از جان خوشش می آمده و اصلا به خاطر او در کوهنوردی شرکت می کرده است. صنم به غمزه حسادت می کند.

GUN AY

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟