پست‌های بیشتر ...

سریال عطر عشق قسمت 76

جان با جیدا، مدیر عامل شرکت اسپرت کمپکس مشغول گفت و گو می شود. آنها با هم گرم می گیرند و کمی با هم ایتالیایی صحبت می کنند. جیدا از خاطراتش می گوید و از فیل سواری اش حرف به میان می آید اما صنم می گوید که از کسانی که از حیوانات استفاده ی ابزاری می کنند خوشش نمی آید و جان هم حرف او را تایید می کند. درم  می گوید که کمی هم درمورد کار حرف بزنیم ولی جیدا که کاملا شیفته جان شده است حرف او را نشنیده می گیرد.

جی جی و آیهان قرار شام گذاشته اند و وقتی آیهان از عثمان اجازه بیرون رفتنش را می خواهد عثمان مخالفت می کند و آیهان با تندی می گوید: «تو این چیزها را نمیفهمی. چون سال هاست که نتوانسته ای احساست نسبت به لیلا را بگویی. » بعد هم سریع می رود.

لیلا همچنان از امره پرستاری می کند و امره به او می گوید: «ما نقاط مشترک زیادی داریم. » لیلا فرصت را مناسب دیده می گوید: «جان از تصاذفی که کردی خیلی ناراحت شد. » و امره احساس نزدیکی بیشتری با برادرش می کند.

آی سون بالاخره با هزار مکافات پسرش را به خانه راه می دهد. مظفر مجبور می شود از این به بعد طرف مادرش را بگیرد. نهاد هم از این که محبوبه به خاطر مشغله ی زیاد به خانه داری اش نمی رسد دلخور است. آنها دوباره با هم قهر می کنند.

لیلا بعد از جدا شدن از امره به محله می آید و عثمان را می بیند و می گوید: «امره و آیلین جدا شده اند و من از امر پرستاری می کنم. » عثمان از شنیدن این خبر ناراحت می شود.

امره که از اتفاقات پیش آمده ناراحت است به جان می گوید: «متاسفم که کنترل احساساستم را از دست دادم. دیگر نمی گذارم آیلین روی من تاثیر بگذارد. » جان هم به خاطر رفتارش از امره معذرت خواهی می کند و او را در آغوش می گیرد.

آیلین که طرح و ایده ی شرکت ایده فوق العاده را دزدیده است به شرکت رقیب می دهد و آنها به بردن خودشان امیدوار می شوند.

آی سون و احسان شغال سعی در تخریب شخصیت محبوبه دارند. هرجا می رسند از او بدگویی می کنند و طرح های جدیدی را برای محله ارائه می دهند.

Gun Ay

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟