Loading Posts...

سریال لکه قسمت 20

سرپیل وقتی متوجه قرار شیرین می شود، حدس می زند که او پیش یاسمین برود. اما بیرکان چنین چیزی را از طرف یاسمین ممکن نمی‌داند. شیرین به خانه یاسمین رفته و پشت در به او التماس می کند که در را باز کند. او وارد خانه شده و تمام ماجرا را برای یاسمین تعریف می کند و می گوید که پشت تمام این مسائل، سرپیل بوده و حتی شب مهمانی قایق را نیز او ترتیب داده بود و شیرین را مجبور به بدرفتاری با یاسمین می کرده. یاسمین شوکه می شود و می خواهد از شیرین حمایت کند. او نیز ماجرای قتل آردا را تعریف می کند. در شرکت جم، محمد از اینکه وکالت مدیریت را با جم شریک شده است کلافه است. او تصمیم می‌گیرد آبروی جم را ببرد. برای همین مقابل همه به جم توهین کرده و می گوید: «تو دوست دخترت را برای فیشر فرستادی تا مقام مدیریت را بگیری.» سپس عکسهای یاسمین و فیشر را نشان می دهد. جم عصبانی شده و کتک مفصلی به محمد می زند. او از شرکت بیرون آمده و با عصبانیت به سمت خانه یاسمین می رود. یاسمین که فکر می کند او ماجرای آردا را فهمیده، در را باز می کند. وقتی حرفهای جم را می شنود، قصد توضیح دادن دارد اما جم قبول نمی کند و می گوید: «مادرم هم همین حرفها را می زد ». او بدون شنیدن حرفهای یاسمین می رود. در اداره پلیس، رئیس بیرکان که به او شک دارد او را احضار می کند و به او می گوید که مافوقشان از این به بعد در کنار او کار می کند و بر کار آنها نظارت دارد. آنها ساعت گران قیمت را در دست بیرکان دیده و به رشوه گرفتن او مطمئن می شوند. بیرکان به سرپیل زنگ می‌زند و می‌گوید که تا اطلاع ثانوی برنامه ها تعطیل هستند زیرا اوضاع خطرناک شده است. یاسمین تصمیم می‌گیرد خودش را تسلیم کند. شیرین هرکار می کند نمی‌تواند مانع او شود. یاسمین ابتدا به پرورشگاه رفته و مراد را می بیند. مراد از اینکه یاسمین می گوید تا مدتها نمی‌تواند به او سر بزند ناراحت می شود. یاسمین بیرون آمده و در راه بیرکان را می بیند .او ماجرای شیرین و سرپیل را به بیرکان می گوید و می گوید می خواهد خودش را معرفی کند. FaFa

Leave a Comment