پست‌های بیشتر ...

سریال لکه قسمت 21

بیرکان می خواهد جلوی یاسمین را بگیرد. او از ترس اینکه یاسمین به کلانتری برود، به زور او را با خودش به خانه برده و با دستبند او را در اتاق زندانی می کند.
جم در خانه، حال خوبی ندارد و در حال نوشتن استعفا نامه خود برای شرکت است. او به شدت از دست یاسمین عصبانی است و حس می کند در عشق رکب خورده است. کمی بعد، عمه او به خانه اش آمده و می گوید که آردا از دیروز گم شده است‌. بلقیس نیز دنبال آردا می گردد و از همه دوستان او خبر می گیرد اما انگار غیب شده است.
بیرکان به کلانتری می رود و می بیند که بلقیس برای اعلام مفقودی آردا به آنجا آمده. او اظهارات بلقیس را یادداشت می کند. همکار بیرکان، سوبو، به دستور او در حال گشتن است و منتظر پیدا کردن جسد آردا در سردخانه‌ هاست.
بیرکان به خانه برمی گردد. یاسمین از دست او عصبانی است و هرچه خواهش می کند او دستهایش را باز نم یکند زیرا می ترسد که یاسمین خودش را تسلیم کند. کمی بعد، در خانه زده می شود. بیرکان برای اینکه یاسمین دادو بیداد نکند دهان او را می‌بندد. سرپیل به آنجا آمده و خبر شیرین را از او می گیرد‌. بیرکان او را دست به سر کرده وراهی می کند.
کمی بعد، سوبو به بیرکان زنگ زده و می گوید که آردا پیدا شده است اما در بیمارستان است و نمرده. بیرکان این خبر را به یاسمین می دهد و او را آزاد می‌کند که برود. اما می داند در صورت شکایت آردا، یاسمین محکوم می شود.
جم و بقیه به بیمارستان می روند. آردا بیهوش است و در اثر ضربه به سر آسیب دیده. دکتر می گوید که هم مواد مخدر و هم الکل مصرف کرده است. جم که به شدت نگران آردا بود، خیالش راحت شده است و تا صبح بالای سر او می ماند.
یاسمین از اینکه مرتکب قتل نشده خیلی خوشحال است و به خانه رفته و این خبر را به شیرین می دهد.
صبح در اخبار نشان می‌دهند که فیشر ، به علت کارهای غیر قانونی دستگیر شده است. محمد از این خبر خوشحال می شود زیرا دیگر فیشر نمی‌تواند حقایق عکس های یاسمین را برای جم آشکار کند. در شرکت، جلسه ای برگزار شده است. یکی از کارمندان، در اینترنت فیلمی را نشان می دهد که محمد را دگرگون می کند.
همزمان در بیمارستان، جم این فیلم را در اینترنت می بیند و باز می کند. فیلم روزی است که یاسمین پیش فیشر رفته و درگیری بین آن دو را نشان می دهد.
همان لحظه، آردا به هوش آمده و چشم باز می کند.

FaFa

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟