Loading Posts...

سلبریتی‌بازی‌های یک کارشناس: ترانه یلدا، کدام راه را بر می‌گزیند؟

ترانه یلدا، ۲۴ ساعت طلایی پشت سر گذاشته است. بعد از لیلی گلستان، مترجم و گالریدار تهرانی که اعلام کرد تا آخر اردیبهشت در خدمت او خواهد بود، عکسی مشترک از او و بهاره رهنما بازیگر منتشر شد که البته در توییتر، مورد انتقاد هم قرار گرفت. اما سلبریتیبازیِ ترانه یلدا، به اینها منحصر نماند، در تازه ترین اقدام، سحر دولتشاهی، بازیگر، از او یک حمایت اینستاگرامی کرده است.

سحر دولتشاهی نوشته که در انتخابات شورای شهر تهران، شما بدون شک از انتخابهای من خواهید بود خانوم ترانه یلدا. این پست اینستاگرامی که هزاران هزار لایک خورده، بخشی از قطعات پازلی است که میتواند برای این چهره شهرساز و معمار در راهیابی به صندلیهای پارلمان شهری، مفید واقع شود.

انتقادها از ترانه یلدا را از سوی دیگر، نادر فتورهچی استارت زد. او نقد برنامههای او را شروع کرد و آنها را کلیگویی نامیده است.

حالا ترانه یلدا دو انتخاب جدی دارد. به سلبریتیبازی خود ادامه دهد، یا آنکه به پاسخگویی کارشناسانه به انتقادها بپردازد. بهترین راه اما این بار انتخاب هر دو راه با هم است. در عین ایجاد و گسترش روابط خود با این مرجعهای اجتماعی تازه که از اینستاگرام قدرت توزیع میکنند، بخش کارشناسی ماجرا را هم پوشش دهد و پاسخگو باشد، چون در غیر این صورت، خواسته یا ناخواسته، در بهترین حالت میتواند تبدیل به یک سلبریتیِ سلبریتیها شود، ترانه یلدا، وقتی میخواهد با ورِ کارشناسی خود، وارد شورا شود، نمیتواند به آینهای که روبروی عباس جدیدی در شورا قرار دادهاند، بیتوجه باشد.

Leave a Comment