Loading Posts...

صدف طاهریان: کوچ بازیگر سینمای ایران به شبکه جم؟

صدف طاهریان: کوچ بازیگر سینمای ایران به شبکه جم؟

صدف طاهریان، خبرساز روزهای گذشته بود آن زمان که در اینستاگرام خود عکسهای بیحجاب منتشر کرد و خبرگزاریهای رسمی مثل باشگاه خبرنگاران جوان از خروج او از سینما خبر دادند.

صدف طاهریان، متولد ۱۳۶۷، بازیگر سینما و تلویزیونی است که در فیلمهایی مثل «پسکوچههای شمرون» و «سلام بر عش« بازی کرده است.

در صفحه ویکیپدیای صدف طاهریان آمده که او به دبی مهاجرت کرده است اما برخی رسانهها مثل باشگاه خبرنگاران جوان از سفر او به مالزی خبر دادهاند.

گفته شده است او قصد دارد در یک «شبکه ماهوارهآی که مرکز آن در مالزی» است شروع به فعالیت کند. به نظر میرسد این شبکه ممکن است جمتیوی باشد.

Leave a Comment