Loading Posts...

معرفی هشتگ: کمپینگ با سگ‌ها، عکس در اینستاگرام

معرفی هشتگ: کمپینگ با سگ‌ها، عکس در اینستاگرام

رایان کارتر روزگار را با کوپر، سگ خانگیاش میگذراند. در روزمره زندگی و همچنین پیکنیکهایش همراه اوست. او هشتگی #campingwithdogs (کمپینگ با سگها) را فعال کرده که به سرعت از هشتگهای محبوب اینستاگرام و توییتر شده است.

افراد فعال در این هشتگ، روز ۵ سپتامبر را به عنوان روز کمپینگ و پیکنیک با حیوانات خانگی از جمله سگها نامگذاری کردند و این ها،تصاویر منتشر شده با این هشتگ در آن روز است.

دسترسی رسمی این حرکت در اینستاگرام نزدیک به ۸۰ هزار فالوور دارد وسایت آنهم اطلاعات کاملی درباره آخرین فعالیتها منتشر میکند.

Screen Shot 2015-09-16 at 2.46.47 PM

Screen Shot 2015-09-16 at 2.47.02 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.47.14 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.47.25 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.47.36 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.47.48 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.48.08 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.48.40 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.49.02 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.49.35 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.50.03 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.50.22 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.50.54 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.51.08 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.51.33 PM Screen Shot 2015-09-16 at 2.51.56 PM عکسهای زیر، تعدادی از

Leave a Comment