Loading Posts...

وبگردی با هوای بارانی جمعه در توییتر فارسی

وبگردی با هوای بارانی جمعه در توییتر فارسی

باران عصر جمعه در تهران، حالِ اهالی وب را هم بارانی کرده است. نوید نزدیک بودن پاییز، توییت‌های زیادی را به خود اختصاص داده که تعدادی از آن‌ها را با هم می‌خوانیم:

Leave a Comment