Loading Posts...

پیشنهاد اینستاگرام: دنیای تمیز و آرامِ «شیوا سلیمی»

پیشنهاد اینستاگرام: دنیای تمیز و آرامِ «شیوا سلیمی»

شیوا سلیمی، ۲۴ ساله است، ساکن تهران، عاشق گل و گیاه و خانوادهاش. نه یک ستاره عکاسی است و نه در میان جمع سلبیریتیهای اینستاگرامی جا دارد اما عکسهای سفید و ساکت او، همین حالا هم ۵ هزار نفر فالوور دارد.

او این شمار فالوور را تنها با انتشار ۸۱ عکس شخصی و نه بازاری خود به دست آورده است.

فیلمی که در ماه گذشته از خود منتشر کرده است هم فضایی همسان با عکسهای او را نشان می‌‌دهد. برای نمونه برای این ویدئو نوشته است: «هشت ثانیه در دنیای آروم من.» یا با این ویدئو تلاش کرده «حالِ جمعه، حالِ خوب!» را نمایش دهد. [ویدئوها از: حسین دوستِ اوست].

اگر فضای عکس‌هایش را می‌پسندید می‌توانیداو را در اینستاگرام فالو کنید.

 Screen Shot 2015-09-16 at 1.00.10 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.00.23 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.00.46 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.01.13 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.01.26 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.01.41 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.02.26 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.02.42 PM Screen Shot 2015-09-16 at 1.03.04 PM Screen Shot 2015-09-16 at 12.59.45 PM Screen Shot 2015-09-16 at 12.59.59 PM نام گرفته است و ترکیبی از موسیقی مرجان فرساد و دنیای گل و گیاه شیواست.

عکسهای شیوا سلیمی، در دنیایی فارغ از دنیای شلوغ خیابان، در بعدازظهرها و خلوتهای دخترانهای رخ داده که تماشای آنها در میان انبوهی اغتشاش روزمره، میتواند کمی آرامش به تایملاین اینستاگرام ما هدیه دهد.

Leave a Comment