Loading Posts...

چهره: انگین اکیورک

چهره: انگین اکیورک

انگین اکیورک، بازیگر ترکیهای متولد ۱۳۶۰ است، او در نقش کریم ایلگاز در سریال ترکی «گناه فاطماگل چیه» که در ایران با نام فاطماگل شناخته میشود بازی کرده است.

پدرش کارمند و مادرش خانهدار بود. در دانشگاه آنکارا فارغالتحصیل رشته تاریخ و زبان شده است و فعال کمپینهایی مثل کمک به قربانیان زلزله ترکیه بوده است.

او به شانس باور ندارد و شانس را مساوی استعداد میداند و انجام کار درست در زمان مناسب آن. او در مسابقه استعدادیابی ترکیه که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، برنده بهترین جایزه بازیگر مرد ترکیه شد.

او در آخرین بازیهای خود در سریال پول کثیف،عشق یا آنچه در ایران به نام «لطیفه»‌ مشهور است، نقش یک کمیسر پلیس را به نام «عمر دمیر».

Leave a Comment