📕 حمیدرضا روحی بازیگر سریال جزیره با امیر مقاره؟      


حمیدرضا روحی جوانی که در اعتراضات در تهران جان باخت قرار بوده در سریال جزیره نقش برادر امیر مقاره رو بازی کند.

پوریا بهرام نژاد عکاس سریال جزیره نوشت: «از دوشب پیش یا نخوابیدم یا به وحشت از چرت های بی اختیار پشت میز بلند شدم! توان نوشتن نداشتم، فقط عکس رو برای امیر فرستادم... نوشتم داداشت رفت!» 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

چهره‌های مرتبط