📽 وحید جلیلوند کارگردان خطاب به رئیس جمهور       

وحید جلیلوند، کارگردان سینما خطاب به رئیسی: شما خودتان حاصل اعتراض مدنی مردم هستید


انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پایین ترین میزان مشارکت و بالاترین میزان آرای باطله، اعتراض بلیغ مردم بود به وضع موجود 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.