شات جدید آکین آکینوزا        

اولین عکس آکین آکینوزا بازیگر نقش اوموت در سریال تله


او این روزها بازیگر نقش وکیل در سریال تله (توزاک) است. 

 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.