دیدار علی کریمی با رئیس جمهور آلمان        


عکسی منتشر شده که نشان می‌دهد علی کریمی، بازیکن فوتبال ملی سابق ایران با رئیس جمهور آلمان دیدار کرده است.

در این تصویر، علی کریمی در کنار اشتاین مایر رئیس جمهور جمهوری فدرال آلمان دیده می‌شود.

این عکس مشترک را رئیس جمهور آلمان منتشر کرده است.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

چهره‌های مرتبط