📽 سریال بی گناه قسمت ۱۳ تیزر      

رشید که از زمان حضور بهمن با مشکلات زیادی مواجه شده، سعی دارد که اتفاقات را کنترل کند. اما واقعیت چیز دیگری است.


برای مرور همه چیز درباره سریال بی گناه کلیک کنید

همه آن چه باید پیش از قسمت ۱۳ سریال بی گناه بدانیم


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.