📕 سریال‌های امروز: جمعه      

جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱ سه سریال از سینمای خانگی در ایران پخش خواهد شد.


 
سریال جیران قسمت ۳۵

با از دست رفتن ننه‌آشوب در درگیری با سیاوش، به نظر می‌رسد داستان به جاهای جذاب‌تری رسیده. جیران با شاه دچار اختلاف شد و به او طعنه زد. از آن طرف نیش و کنایه‌های صحنه‌های مختلف سریال در هفته گذشته طوری به اشتراک گذاشته شد که طعنه‌های آن بیشتر به چشم آمد.

سریال خون سرد قسمت ۱۵

این سریال پلیسی، در طی ۲ ماه گذشته با توجه به اعتراضات و التهابات، کمترین حاشیه را داشته است. کارآگاه پلیس وظیفه‌شناس به همراه مامور کالبدشکافیِ قاتل زنجیره‌ای، خونسرد به کار خود ادامه می‌دهند.

سریال شبکه مخفی زنان قسمت ۱۶ 

با حواشی زیادی درگیر بوده است. سریال با توجه به مضمونی که دارد، مساله زنان، مشروطه و مانند آن با تعبیر و تفسیرهایی روبرو شده است. هفته گذشته پخش نشدن آن خبرساز شده بود ولی به طور صریح، علت پخش نشدن سریال شبکه مخفی زنان این موضوع تایید نشد. 

جدول پخش سریال‌های ترکی و ایرانی به تفکیک روز (برای امروز و آینده)
جدول پخش هفتگی سریال‌ها (ایرانی و ترکی)


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.