📸 غزاله جزایری بازیگر، حجاب از سر برداشت      


غزاله جزایری بازیگری که با سریال اغما شناخته شد حجاب از سر برداشت و نوشت:

بنده سالهاست از هرآنجا كه گفتمانِ مردم درونش نبود كنار كشيده ام.چه جشنواره فرمايشي "فجر"كه اثري از آزادى خواهىِ تئاتر ندارد، چه صدا و سيمايى كه همه چيزى ميگويد تا آنچه بايد گفته شود شنيده نشود.

و فهميدم براى پانهادن به روى فرش هاى مجلل قرمز بايد چشمها را روى خيلى چيزها بست كه در توانِ من نبود.
.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

چهره‌های مرتبط