📕 سریال جیران به تاریخ وفادار است؟      


بازیگر سریال «جیران»: سریال جیران حدود ۷۰ درصد به تاریخ و وقایع آن زمان وفادار بوده است

بهنام شرفی: تریلرهای تاریخی با تمام سختی خود، دوست داشتنی هستند. 

ریشه حسن فتحی ، در تئاتر است و قبل از این که مردم سریال‌های درخشان ایشان را ببینند، در تئاتر فعالیت می‌کردند. 

سریال جیران و وقایع آن از دل یک جریان مستند تاریخی بودند، این شخصیت‌ها در تاریخ وجود خارجی دارند، این مسئله را می‌توان با یک جستجوی ساده در فضای مجازی متوجه شد، اشخاصی مانند جیران، مهد علیا، پادشاه و امیر کبیر همه و همه در تاریخ ایران زمین وجود داشته‌اند.

سریال جیران حدود ۷۰ درصد به تاریخ و وقایع آن زمان وفادار بوده است. 

طرح شکایتی در دادگاه بود با این مضمون که سریال دیگری با همین خط داستانی تا نیمه ساخته شده  است، دادگاه رسانه‌ای نیز با مطالعه فیلمنامه‌ها و خط داستانی هر دو سریال  به این نتیجه رسید، که شباهتی میان این دو سریال نیست، علاوه بر این، طرح سریال جیران و روند پیش تولیداش، از نظر زمانی قبل تر از آن اثر، ثبت و تصویب شده بود. همین شد که در هر دو مرحله دادگاهی این پرونده، دادگاه حکم را به نفع سریال جیران صادر کرد.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

چهره‌های مرتبط