سریال پزشک دهکده قسمت ۲۸ زیرنویس چسبیده فارسی - تیزر        


شکست خوردم.

چی‌شده؟

سرویس مدرسه چپ کرده.

اگر بیشتر از این منتظر باشیم جان او از دست می‌رود.

از بیمارهای من فاصله بگیر.

باید از عمر بپرسی چرا از تو چنین درخواستی کرده.

لطفا زینب را از ما نگیر.

دیگر هیچ چیز مثل سابق نمی‌شود.

[930]

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.