📽 نخواندن «سرود ملی»       

بازیکنان تیم ملی فوتبال، سرود ملی را نخواندند.برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.