دسته: سریال لکه

سریال لکه قسمت 27

  • ۳۵۵ بازدید
جم از دست بیرکان عصبانی است. بیرکان به او می گوید که یاسمین باید پیدا بشود زیرا مسأله مرگ و زندگی یاسمین است. جم نگران می شود و هرچه به یاسمین زنگ می زند او جواب نمی‌دهد. بلقیس به خانه جم می آید زیرا فکر می کند جم به او نیاز دارد. جم با او […]

سریال لکه قسمت 26

  • ۳۱۳ بازدید
ذهن جم به خاطر ماجرای یاسمین به شدت آشفته است. او چنین تصوری دارد که یاسمین برای تامین هزینه جراحی مراد، به قایق رفته و کارهای کثیف می‌کرده است. او پیش اکبر می رود و اکبر با اطمینان به او می گوید که یاسمین چنین دختری نیست و امکان ندارد این کار را کرده باشد. […]

سریال لکه قسمت 25

  • ۳۴۱ بازدید
جم و یاسمین هر دو شوکه می شوند‌. جم از یاسمین توضیح می خواهد. آردا همچنین می گوید: «یاسمین قصد کشتن من را داشت». یاسمین در دفاع از خود توضیح می‌دهد که آردا به خانه او آمده و به او حمله کرده بود و یاسمین فقط قصد دفاع از خود را داشته و او را […]

سریال لکه قسمت 24

  • ۲۶۰ بازدید
یاسمین با بیرکان تماس گرفته و می گوید که سرپیل چه کرده است. بیرکان از دست خواهرش عصبانی می شود. سرپیل مته را گیر انداخته و بعد از گوشمالی حسابی، به او یک روز فرصت می دهد تا شیرین را پیدا کرده و تحویل دهد. خاله نوین، مسئول پرورشگاه که شیرین و یاسمین را نیز […]

سریال لکه قسمت 23

  • ۲۴۴ بازدید
جم همه مدارک را به شرکت برده و در مقابل رئیس شرکت و همه کارکنان نشان می دهد و با محمد درگیر می شود. رئیس شرکت عصبانی شده و محمد را اخراج می کند. محمد کینه به دل گرفته و در پی انتقام از جم است. یاسمین و شیرین به کلانتری برای دادن گزارش در […]

سریال لکه قسمت 22

  • ۲۵۷ بازدید
یاسمین که به زنده بودن آردا و حرفهای بیرکان شک دارد، طاقتش تمام شده و به سمت بیمارستان می رود‌ . او آردا را می‌بینید که زنده و سالم است، اما آردا هیچ چیز به یاد نمی آورد. جم می خواهد با یاسمین صحبت کند اما یاسمین با او حرف نمی زند. او بعد از […]

سریال لکه قسمت 21

  • ۳۰۳ بازدید
بیرکان می خواهد جلوی یاسمین را بگیرد. او از ترس اینکه یاسمین به کلانتری برود، به زور او را با خودش به خانه برده و با دستبند او را در اتاق زندانی می کند. جم در خانه، حال خوبی ندارد و در حال نوشتن استعفا نامه خود برای شرکت است. او به شدت از دست […]

سریال لکه قسمت 20

  • ۲۳۴ بازدید
سرپیل وقتی متوجه قرار شیرین می شود، حدس می زند که او پیش یاسمین برود. اما بیرکان چنین چیزی را از طرف یاسمین ممکن نمی‌داند. شیرین به خانه یاسمین رفته و پشت در به او التماس می کند که در را باز کند. او وارد خانه شده و تمام ماجرا را برای یاسمین تعریف می […]

سریال لکه قسمت 19

  • ۲۱۷ بازدید
بیرکان که پایین در ماشین بوده و از دوربین همه چیز را دیده است، سریع خودش را به خانه می رساند و یاسمین را شوک زده بالای سر آردا می بیند که مدام می گوید: «من او را کشتم». بیرکان نبض آردا را گرفته و مرگ او را تأیید می‌کند. او از یاسمین می خواهد […]

سریال لکه قسمت 18

  • ۳۰۵ بازدید
خبرنگاران به شرکت آردا می آیند و او در مصاحبه ای در مورد سالم بودن شرکتشان، غیر مستقیم جم را متهم دانسته و او را تهدید می کند. صبح روز بعد در شرکت جم، جلسه ای برای انتخاب کردن جانشین موقت برگزار می شود. محمد از اینکه در مورد برادر جم برگ برنده دارد خوشحال […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »

پربیننده‌های امروز