دسته: سریال لکه

سریال لکه قسمت 17

  • ۲۳۱ بازدید
آقای اکتای مدیر شرکت به علت بیماری خارج از کشور رفته و قرار است به صورت موقت جانشینی برایش انتخاب شود. محمد و پلین همچنان در فکر مقام مدیریت هستند اما جم به هیچ وجه ذهنش درگیر این مسأله نیست. محمد در اینترنت خبر دستگیری آردا و جعلی بودن شرکت او را می بیند. او […]

سریال لکه قسمت 16

  • ۳۴۸ بازدید
آردا و عمه اش جلو آمده و بعد از آشنایی، آردا به یاسمین می گوید: «من را یادت می آید؟». یاسمین ترسیده و سکوت می کند. آردا در مورد قایق صحبت می کند. دوست او نیز آمده و یاسمین را شناخته و در مورد مهمانی قایق حرف می زنند. جم می پرسد: « شما از […]

سریال لکه قسمت 15

  • ۲۵۱ بازدید
وقتی جم از بانک بیرون می آید، بیرکان که عمدا دم در بانک منتظر او بوده، طوری تظاهر می‌کند که او را ندیده و به او تنه می زند تا بهانه ای برای صحبت باشد. او همانجا به یاسمین پیشنهاد خوردن قهوه می دهد و یاسمین به اجبار قبول می کند. بیرکان ماجرای بدهی های […]

سریال لکه قسمت 14

  • ۲۵۹ بازدید
آقای اوکتای، رئیس شرکت را به بیمارستان برده و همگی می روند. کمی بعد حال او بهتر می شود. اکبر با جم تماس گرفته و از او می خواهد که پیشش برود زیرا کار مهمی با او دارد. اکبر به جم عکس بلقیس، مادرش را با مرد دیگری نشان می دهد. او می گوید: «نمیدانم […]

سریال لکه قسمت 13

  • ۲۳۴ بازدید
یاسمین به خودش می آید، دست فیشر را پس زده و با عصبانیت داد و بیداد می‌کند. او سیلی محکمی به گوش فیشر زده و به سرعت از آنجا دور می شود. همزمان جم وارد هتل شده و فقط لحظه ای از پشت سر یاسمین را می بیند، اما شک کرده است. او دنبال یاسمین […]

سریال لکه قسمت 12

  • ۲۸۴ بازدید
عمه جم به خانه بلقیس، مادر جم می رود. او انگشتر جواهری که از خانه اش دزدیده شده را در دست بلقیس می بیند که با افتخار به او نشان می دهد. آن دو با یکدیگر بحث می کنند. بلقیس به او می گوید: «تو خودت هم مادری نکردی واگرنه وضع آردا این نبود». او […]

سریال لکه قسمت 11

  • ۴۱۴ بازدید
شیرین به خاطر عذاب وجدان از ناراحت کردن یاسمین تصمیم می‌گیرد هرطور شده پول بدهی سرپیل را جور کرده و از کار با او بیرون بیاید. بیرکان ترتیب پرونده یاسمین را با دختر جعلی داده و برای رییس می فرستد. آنها با اینکه چیز مشکوکی در پرونده نمی‌بینند اما مطمئن هستد که بیرکان ریگی به […]

سریال لکه قسمت 10

  • ۸۸۴ بازدید
یاسمین با دیدن شیرین در آن سر و وضع شوکه شده و او را به داخل می آورد. او نگران شیرین شده است اما هرچه از او می پرسد که چه شده، شیرین شک دارد که حرف بزند یا نه. هم‌زمان، جم که قرار بود دنبال یاسمین بیاید، از راه می رسد. یاسمین نمی خواهد […]

سریال لکه قسمت 9

  • ۲۶۸ بازدید
جم به همراه یاسمین و مراد به رستوران رفته اند. آردا و دوستش اتفاقی به آنجا آمده و تا یاسمین را می بیند او را می‌شناسد که در قایق حضور داشته. او سریع از این صحنه عکس می گیرد. یاسمین به دستشویی می رود، آردا به میز جم آمده و چون فکر می کند یاسمین […]

سریال لکه قسمت 8

  • ۳۳۵ بازدید
شیرین بی خبر به شرکت می آید. یاسمین از دیدن او عصبانی شده و دادو بیداد می کند‌. سرپیل خانم او را از شرکت بیرون می کند و مته را دنبال او می فرستد. شیرین از اینکه در خانه محبوس شده و هیچ پولی ندارد و غذایی برای خوردن نیست گله می کند. سرپیل خانم […]
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »

پربیننده‌های امروز