دسته: بانوی سردار

سریال بانوی سردار قسمت 2

  • ۱۰۷۴ بازدید
علیمردان از مادربزرگش می پرسد که چرا هرکدام از آنها باید یک طرف زندگی کنند و آن قدر از هم دور باشند. بی بی فاطمه جواب می دهد: «خانواده ی ما مثل ریسمونن. بختیاری رو باید دوک بزنی تا تیکه پاره نشه. برای همین هرکدوم از ما باید یه گوشه ای مشغول دوختن پاره ها […]

سریال بانوی سردار قسمت اول

  • ۸۸۳ بازدید
بی بی مریم برای رفتن به قلعه ی مادرش بی بی فاطمه، آماده می شود. او قبل از رفتن چند توصیه و سفارش به اسفندیار می کند. اسفندیار می گوید: «شوهر شما خان این قلعه، فریب زن های اونجوری رو خورد و قدر شما رو ندونست و رفت.  درست! اما این قلعه چی؟ خان که […]

سریال بانوی سردار قسمت آخر

  • ۵۵۰ بازدید
اسفندیار خان به بی بی خبرمی دهد که با فشار انگلیسی ها، دولت حکم حمله به قلعه را به ظل السلطان داده و او هم قصد دارد با تمام قشونش و از همه طرف به آنجا حمله کند. بی بی که می داند نیروهای آنها چقدر قوی و مسلح هستند، دستور می دهد مردم تمام […]

سریال بانوی سردار قسمت 11

  • ۵۳۱ بازدید
مردمانی که عیله بی بی و برای کشتنش شورش کرده بودند، توسط تفنگچی های او دستگیر می شوند. اسفندیار و خسرو آنها را به خاطر نمک نشناسی و خیانت سرزنش می کنند. بی بی خواسته ی آنها را می پرسد. اسفندیار می گوید: «اینها به والی های قسم خورده تهمت می زنند. از ظل السلطان […]

سریال بانوی سردار قسمت 10

  • ۴۸۱ بازدید
مردانی که به دستور ظل السلطان برای قلعه ی بی بی انعام و تحفه های زیادی آورده اند، به او قول می دهند که از این دست لباس ها و چیزهای دیگر باز هم برای زن های قوم تهیه کنند. بی بی دلیل کار آنها را می پرسد. فرمانده می گوید: «اگر بخواهید می توانید […]

سریال بانوی سردار قسمت 9

  • ۵۵۴ بازدید
بی بی مریم در اصطبل عده ای از مردم روستا را پنهانی دور خودش جمع می کند تا برای خارج کردن انگلیسی ها از املاکشان نقشه بکشند. او درباره ی مطبخ آنها اطلاعات می گیرد. سپس به سهراب و مالک وظایفی می سپارد و خودش هم به عنوان آشپز همراه چند زن دیگر در حالی […]

سریال بانوی سردار قسمت 8

  • ۴۳۶ بازدید
بی بی در کلاس درس بچه ها را دور هم جمع می کند و از آنها چیستان می پرسد. خاتین جواب را پیدا می کند و او را تشویق می کنند. علیمردان طبق معمول با او کل کل می کند و آن دو در جواب به سوالات سعی می کنند که از یکدیگر سبقت بگیرند. […]

سریال بانوی سردار قسمت 7

  • ۴۹۵ بازدید
شاهزاده ای به دستور حاکم اصفهان، مردم یکی از روستاها را از خانه هایشان بیرون می کند تا زمین های آنها را صاحب شود. مردم بیچاره به زور سربازها از خانه هایشان بیرون می آیند. در همین حال تفنگچی های بی بی آنجا را محاصره کرده و سربازهای شاهزاده را تسلیم می کنند. آنها شاهزاده […]

سریال بانوی سردار قسمت 6

  • ۴۷۱ بازدید
بایار که پسر اسفندیار است به خاطر اینکه بی بی را در مرگ مادرش مقصر می داند از او کینه به دل گرفته و قصد انتقام و تلافی دارد. اسفندیار متوجه این دشمنی او می شود و می داند که حرف های شوهرخاله ی بایار یعنی اسکندر این آتش کینه را در دل او انداخته. […]

سریال بانوی سردار قسمت 5

  • ۳۷۸ بازدید
بی بی تصمیم می گیرد که در قلعه بماند و با سربازهای ظل السلطان مبارزه کند. تعداد فشنگ و تفنگ در انبار کم است و بی بی از افرادش می پرسد که چه کسی می تواند به قلعه ی بی بی فاطمه برود و مهمات بیاورد. ابتدا همه سکوت می کنند و علیمردان می گوید […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »

پربیننده‌های امروز