Category: دستم را رها نکن

سریال دستم را رها نکن قسمت 156

  • ۱۳۹ بازدید
جنک و آزرا هر دو صدای تیر را شنیده و می‌ترسند. آزرا سریع بیرون می آید و جنک را میبیند. جنک به سمت او میدود و آزرا را بغل کرده و به سمت ماشین می برد. شخصی که فاروک را به قتل رسانده، او را به سمت ماشینش میکشد. آزرا و جنک، جنگلبانی را با […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 155

  • ۱۰۰ بازدید
فریده خانم و جنک به رستوران می روند. جنک همه را جمع کرده و توضیح میدهد که اوستا فرهاد اشتباهی مرتکب نشده و کسی به او تهمت زده اس، اما با این حال اوستا فرهاد دیگر مایل به برگشتن به رستوران نیست. همه ناراحت می شوند. اوستا فرهاد از پشت سر وارد شده و کارکنان […]

سریال دستم را رها نکن قسمن 154

  • ۱۱۲ بازدید
مسعود به کافه می رود و هولیا که ذهنش درگیر کاغذ یادداشت است، آن را بی مقدمه جلوی مسعود میگذارد. مسعود هول شده و وقتی میفهمد که برهان آن را به هولیا داده است، از دست او عصبانی میشود. هولیا از او توضیح میخواهد. مسعود قسم میخورد که قاتل نیست و یک نفر این برگه […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 153

  • ۱۷۳ بازدید
در خانه اوستا فرهاد، فریده خانم و بچه ها نشسته و در مورد اتفاق اخیر صحبت میکنند. اوستا فرهاد میگوید که او کاری نکرده است و جنک در حق او بی انصافی کرده است، اما فریده خانم و آزرا و ملیس میگویند که به او اطمینان دارند و میدانند که او مقصر نیست. فریده خانم […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 152

  • ۱۵۸ بازدید
شب، اوستا فرهاد با ناراحتی در ایوان خانه خود ایستاده و بخاطر تهمتی که به او زده شده دلش شکسته است. او گریه اش میگیرد. زنش پیش او آمده و او را دلداری میدهد. صبح، فریده خانم با آزرا تماس گرفته و از او میخواهد به خانه بیاید، زیرا با او و ملیس کار دارد. […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 151

  • ۱۲۴ بازدید
همان لحظه گوشی جانسو زنگ میخورد و او دیگر تا دم در نمی آید. هنگامی که جنک وارد می شود، قاتل سریع از کنار او رد می شود. جنک مشکوکانه به او نگاه کرده و صدایش می زند. قاتل با ترس می ایستد . آزرا نیز ترسیده است. جنک فلشی از روی زمین برداشته و […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 150

  • ۱۴۷ بازدید
جانسو چند کادو به پدرش میدهد و یکی از آنها، کارت شناسایی جدید خودش با نام فامیلی پدرش است. برهان متاثر شده و جانسو را به آغوش می‌کشد. در حین تولد برهان، سومرو و عظمی با یکدیگر وارد کافه می شوند. جانسو از دیدن آنها شوکه می شود. جانسو و سومرو به گوشه ای رفته […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 149

  • ۱۰۹ بازدید
زرین خانم به دفنه میگوید که جنک تحت فشار فریده خانم با آزرا ازدواج کرده و در واقع او را نمیخواهد.او سپس میگوید اگر قبل از این ماجراها با دفنه آشنا شده بود،ماجرا طور دیگری پیش میرفت. دفنه از حرفهای زرین خانم خوشش نمی آید و غیر مستقیم او را بیرون میکند، ولی فکرش درگیر […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 148

  • ۱۱۴ بازدید
در کافه، برهان از هولیا سراغ مسعود را میگیرد. هولیا از اینکه برهان چه کاری با مسعود دارد، شک کرده و با مسعود تماس میگیرد. مسعود تنها در اسکله نشسته و با خودش فکر میکند. او به هولیا میگوید که چیزی بین او و برهان نیست و بعد از قطع کردن، از اینکه برهان نیز […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 147

  • ۱۳۱ بازدید
شب، سومرو در خانه نشسته است که عظمی دم خانه او می آید و با عصبانیت وارد خانه می شود. او از اینکه سومرو ابتدا او را به بازداشت انداخته و سپس پیش فریده خانم رفته تا از او بخواهد که عظمی را از شرکت بیرون نکنند، عصبانی است و این ترحم را از سومرو […]
عنوان ۱ از ۱۶۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »

پربیننده‌های امروز