مترجم
مترجم
Namava
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
آکتور
آکتور
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
سقوط
سقوط
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
تله
تله
TV8
تاریخ پخش: ۲۷ مهر ۱۴۰۱
پرنسس بدون تاج...
پرنسس بدون تاج...
Fox
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
آن دختر
آن دختر
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
خیانت
خیانت
ATV
تاریخ پخش: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
آدمک
آدمک
Star TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
عزیز
عزیز
Gem Tv
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
آشفته
آشفته
Fox
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
دختر پشت پنجره...
دختر پشت پنجره...
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
مرا بشنو
مرا بشنو
Star TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
خوبی
خوبی
Fox
تاریخ پخش: ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
داستان یک پری...
داستان یک پری...
FOX
تاریخ پخش: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
یقه خاکی
یقه خاکی
Fox
تاریخ پخش: ۰۶ تیر ۱۴۰۱
بی‌گناه
بی‌گناه
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
خسوف
خسوف
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
محکوم
محکوم
Fox
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
دوست می‌داری...
دوست می‌داری...
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
پزشک دهکده
پزشک دهکده
TRT1
تاریخ پخش: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
به سرنوشتت لبخند بزن...
به سرنوشتت لبخند بزن...
FOX
تاریخ پخش: ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
قبرستان
قبرستان
Netflix
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
خانواده
خانواده
Show TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
کمی روشنایی روز...
کمی روشنایی روز...
ATV
تاریخ پخش: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
یاغی
یاغی
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
زخم کاری
زخم کاری
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
مانکن
مانکن
Namava
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
سه خواهر
سه خواهر
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
خاندان اژدها...
خاندان اژدها...
HBO
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
در انتهای شب...
در انتهای شب...
Star TV
تاریخ پخش: ۱۳ مهر ۱۴۰۱
جنایتکاران
جنایتکاران
GAIN
تاریخ پخش: ۰۷ مهر ۱۴۰۱
سه خواهر
سه خواهر
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۳ اسفند ۱۴۰۰
خانه کاغذی
خانه کاغذی
Star TV
تاریخ پخش: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
ع.ش.ق
ع.ش.ق
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۳ آبان ۱۳۹۲
نور
نور
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۱ بهمن ۱۳۸۳
عشق تلخ
عشق تلخ
Show TV
تاریخ پخش: ۲۹ آذر ۱۳۹۴
خط فاصل بین ما...
خط فاصل بین ما...
GAIN
تاریخ پخش: ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
رز سیاه
رز سیاه
FOX
تاریخ پخش: ۰۹ فروردین ۱۳۹۲
زن خطرناکم
زن خطرناکم
Show TV
تاریخ پخش: ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
زخم قلب
زخم قلب
ATV
تاریخ پخش: ۰۷ تیر ۱۴۰۰
به وقت مرگ
به وقت مرگ
EXXEN
تاریخ پخش: ۰۳ تیر ۱۴۰۰
راز میان ما دو نفر...
راز میان ما دو نفر...
ATV
تاریخ پخش: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
Kırık Hayatlar
Kırık Hayatlar
teve2
تاریخ پخش: ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
داستان شهری دور...
داستان شهری دور...
FOX
تاریخ پخش: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
دروغگو
دروغگو
Show TV
تاریخ پخش: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
دختر مردم
دختر مردم
FOX
تاریخ پخش: ۰۱ آبان ۱۴۰۰
مهمان
مهمان
FOX
تاریخ پخش: ۲۰ آبان ۱۴۰۰
کلوپ
کلوپ
Netflix
تاریخ پخش: ۱۴ آبان ۱۴۰۰
زندگی من
زندگی من
Star TV
تاریخ پخش: ۰۹ آبان ۱۴۰۰
البته که یک روز...
البته که یک روز...
FOX
تاریخ پخش: ۱۶ آبان ۱۴۰۰
پنهان
پنهان
BluTV
تاریخ پخش: ۰۲ آذر ۱۴۰۰
مادر عزیزم
مادر عزیزم
TV8
تاریخ پخش: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تا آخرین نفسم...
تا آخرین نفسم...
FOX
تاریخ پخش: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
به نام عشق
به نام عشق
ATV
تاریخ پخش: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
سازشگران
سازشگران
Netflix
تاریخ پخش: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
تخته سیاه
تخته سیاه
TRT1
تاریخ پخش: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
فرزند راز مادر است...
فرزند راز مادر است...
TV8
تاریخ پخش: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
قاضی
قاضی
ATV
تاریخ پخش: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
در واقع آزادی - در ا...
در واقع آزادی - در ا...
GAIN
تاریخ پخش: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پرواز پرنده...
پرواز پرنده...
Netflix
تاریخ پخش: ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
وقت عاشقی
وقت عاشقی
ATV
تاریخ پخش: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
آتش درونمان...
آتش درونمان...
ATV
تاریخ پخش: ۰۲ تیر ۱۴۰۱
درخت زیتون
درخت زیتون
Netflix
تاریخ پخش: ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
مستاجر بی‌نقص...
مستاجر بی‌نقص...
FOX
تاریخ پخش: ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
گریه نکن مادر...
گریه نکن مادر...
ATV
تاریخ پخش: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
امانت
امانت
Kanal 7
تاریخ پخش: ۰۵ فروردین ۱۳۹۹
بابا
بابا
Show TV
تاریخ پخش: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
مردگان
مردگان
BluTV
تاریخ پخش: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
از نفس افتاده...
از نفس افتاده...
Star TV
تاریخ پخش: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
گلپری
گلپری
Show TV
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
دلشکستگی‌ها...
دلشکستگی‌ها...
ATV
تاریخ پخش: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
یک لیتر اشک
یک لیتر اشک
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
دخترم
دخترم
TV8
تاریخ پخش: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
حکایت ما
حکایت ما
FOX
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
عمق
عمق
puhuTV
تاریخ پخش: ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
کارادایی
کارادایی
ATV
تاریخ پخش: ۱۷ مهر ۱۳۹۱
سعید و شورا
سعید و شورا
Star TV
تاریخ پخش: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
مریم
مریم
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
حیاط
حیاط
Star TV
تاریخ پخش: ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
جرم انسانیت...
جرم انسانیت...
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
معصوم نیستیم...
معصوم نیستیم...
ATV
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
به اسم زهرا
به اسم زهرا
FOX
تاریخ پخش: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
فی
فی
puhuTV
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
سیلا
سیلا
ATV
تاریخ پخش: ۲۴ شهریور ۱۳۸۵
مرحمت
مرحمت
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
چکاوک
چکاوک
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۲ مهر ۱۳۹۲
هشتمین روز
هشتمین روز
ATV
تاریخ پخش: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
معصوم
معصوم
BluTV
تاریخ پخش: ۰۷ بهمن ۱۳۹۵
خواهرزاده‌ها...
خواهرزاده‌ها...
Star TV
تاریخ پخش: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
هرجایی
هرجایی
ATV
تاریخ پخش: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
استانبول ظالم...
استانبول ظالم...
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
شیفت - کشیک
شیفت - کشیک
Show TV
تاریخ پخش: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
خانه دلم
خانه دلم
ATV
تاریخ پخش: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
دکتر معجزه‌گر...
دکتر معجزه‌گر...
FOX
تاریخ پخش: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
عشق می‌گریاند...
عشق می‌گریاند...
Show TV
تاریخ پخش: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
بچه
بچه
Star TV
تاریخ پخش: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
گلوله
گلوله
FOX
تاریخ پخش: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
عزیزه
عزیزه
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۸ آبان ۱۳۹۸
دریای قلب من...
دریای قلب من...
FOX
تاریخ پخش: ۰۱ آبان ۱۳۹۵
ققنوس
ققنوس
FOX
تاریخ پخش: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
عفت
عفت
Star TV
تاریخ پخش: ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
فاطما‌گل
فاطما‌گل
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
تا حد مرگ
تا حد مرگ
ATV
تاریخ پخش: ۲۳ دی ۱۳۹۵
کوزی گونی
کوزی گونی
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
ماه پیکر
ماه پیکر
FOX
تاریخ پخش: ۲۱ آبان ۱۳۹۴
معلم
معلم
FOX
تاریخ پخش: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
پل
پل
FOX
تاریخ پخش: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
زندگی جدید
زندگی جدید
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۷ فروردین ۱۳۹۹
عشق ۱۰۱
عشق ۱۰۱
Netflix
تاریخ پخش: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
جزر و مد
جزر و مد
Star TV
تاریخ پخش: ۲۲ شهریور ۱۳۹۲
اتاق قرمز
اتاق قرمز
TV8
تاریخ پخش: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
قول شرف
قول شرف
Show TV
تاریخ پخش: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
چیز دیگری است...
چیز دیگری است...
Netflix
تاریخ پخش: ۲۲ آبان ۱۳۹۹
کفاره
کفاره
FOX
تاریخ پخش: ۰۲ آذر ۱۳۹۹
سمت چپ قلبم
سمت چپ قلبم
Star TV
تاریخ پخش: ۰۶ آذر ۱۳۹۹
عقرب
عقرب
Star TV
تاریخ پخش: ۲۱ آذر ۱۳۹۹
بی قانون
بی قانون
EXXEN
تاریخ پخش: ۱۲ دی ۱۳۹۹
آقا شرف
آقا شرف
EXXEN
تاریخ پخش: ۱۲ دی ۱۳۹۹
روزی روزگاری...
روزی روزگاری...
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
پدر قهرمانم...
پدر قهرمانم...
Show TV
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
فاطما
فاطما
Netflix
تاریخ پخش: ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عمر گل لاله
عمر گل لاله
FOX
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
شمیم عشق
شمیم عشق
FOX
تاریخ پخش: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
ما فقط دوستیم...
ما فقط دوستیم...
Exxen
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
رقابت
رقابت
MBC Persia
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
ماجراهای مرداک...
ماجراهای مرداک...
Manoto TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
اسارت
اسارت
Kanal 7
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
سیاوش
سیاوش
Namava
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
حرفه‌ای
حرفه‌ای
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
اتاق قرمز
اتاق قرمز
Gem TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
شکارچی
شکارچی
Netflix
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
داستان یک پری...
داستان یک پری...
Fox
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
کمی روشنایی روز...
کمی روشنایی روز...
ATV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
دروغگو
دروغگو
Show TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
سووشون
سووشون
Filimo
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
توپراک و فیدان...
توپراک و فیدان...
Star TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
من در این جهان نمی گ...
من در این جهان نمی گ...
ATV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
آن دختر
آن دختر
Pendar TV
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱