تله
تله
TV8
تاریخ پخش: ۲۷ مهر ۱۴۰۱
محرمانه
محرمانه
FOX
تاریخ پخش: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
درخت زیتون
درخت زیتون
Netflix
تاریخ پخش: ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
نور
نور
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۱ بهمن ۱۳۸۳
سعید و شورا
سعید و شورا
Star TV
تاریخ پخش: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
مریم
مریم
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
ثروت
ثروت
Show TV
تاریخ پخش: ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
فی
فی
puhuTV
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
سیلا
سیلا
ATV
تاریخ پخش: ۲۴ شهریور ۱۳۸۵
چکاوک
چکاوک
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۲ مهر ۱۳۹۲
انتقام شیرین...
انتقام شیرین...
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۷ فروردین ۱۳۹۵
کلاغ
کلاغ
Star TV
تاریخ پخش: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
لکه
لکه
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
خانه دلم
خانه دلم
ATV
تاریخ پخش: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
عزیزه
عزیزه
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۸ آبان ۱۳۹۸
ققنوس
ققنوس
FOX
تاریخ پخش: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
پل
پل
FOX
تاریخ پخش: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
زندگی جدید
زندگی جدید
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۷ فروردین ۱۳۹۹
عشق ۱۰۱
عشق ۱۰۱
Netflix
تاریخ پخش: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
جزر و مد
جزر و مد
Star TV
تاریخ پخش: ۲۲ شهریور ۱۳۹۲
دردسرساز
دردسرساز
Show TV
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
کفاره
کفاره
FOX
تاریخ پخش: ۰۲ آذر ۱۳۹۹