دیزنی پلاس    Disney+

دیزنی پلاس ترکیه سرویسی تازه از دیزنی پلاس است که محصولات شبکه‌های مشهوری مثل نشنال جئوگرافیک،‌ پیکسار و مارول استودیو را هم پخش می‌کند. در حال حاضر سریال‌های زیادی در دیزنی پلاس ترکیه در حال ساخت است.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.