جم تی‌وی    Gem TV

شبکه اصلی گروه تلویزیون‌های جم

دیدگاه‌ها

azar iranfar: Spectrum

Amir: Very very nice

Amir: Very very nice


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.
اتاق قرمز
اتاق قرمز
جم تی‌وی
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱