کانال ۷    Kanal 7
کانال ۷ شبکه تلویزیونی و پلتفرم ترکیه‌ای است که برای قبرس شمالی، ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان برنامه پخش می‌کند. رادیو ۷ هم یکی دیگر از محصولات همین مجموعه است. کانال ۷ سریال‌های کمی را به صورت مستمر و روزانه تولید و پخش می‌کند.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.
اسارت
اسارت
کانال ۷
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱